Управління охорони історичного середовища

Управління охорони історичного середовища здійснює контроль за охороною та використанням об’єктів культурної спадщини у Львові, забудови історичного ареалу та території, внесеної до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Графік роботи


Понеділок08:00-17:00Четвер08:00-17:00
Вівторок08:00-17:00П'ятницязгідно табеля-календаря
Середа08:00-17:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 13:00

Консультування здійснюється щосереди і щочетверга з 9.00 до 16.00. Обідня перерва  з 12.00 до 13.00

Контакти


Підпорядковані комунальні підприємства


Повноваження


До компетенції управління належать такі повноваження:
1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4. Підготовка проєктів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проєктів актів відповідно до компетенції.
5. Затвердження за погодженням з департаментом фінансової політики кошторису у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури управління.
6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування управління, підприємств, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою та виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, установ і організацій, які перебувають у підпорядкуванні виконавчих органів, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.
7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їхнім цільовим використанням.
8. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
9. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (зокрема за дотриманням правил технічної, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих підприємств, розгляд проєктів їхніх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку.
10. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств, контроль за їхнім виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств та визначення подальшої стратегії їхнього розвитку.
11. Призначення керівників підприємств, які перебувають у підпорядкуванні управління, укладення контрактів з ними за попереднім погодженням Львівського міського голови.
12. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств та подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їхньої мережі відповідно до потреб Львівської міської територіальної громади.
13. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані управлінню підприємства, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств.
14. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств.
15. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання. Укладення господарських та інших договорів.
16. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на заходи щодо охорони історичної спадщини.
17. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
18. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
19. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами. Забезпечення вимог законодавства України щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах незалежно від форм власності.
20. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, підприємствами.
21. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі виданої керівником довіреності.
22. Представництво інтересів управління у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
23. Затвердження/погодження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих управлінню підприємств.
24. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) управління та комунальних підприємств у порядку, встановленому міською радою.
25. Організація та координація робіт щодо виявлення, паспортизації, ведення обліку та інвентаризації пам’яток культурної спадщини.
26. Проведення періодичного моніторингу шляхом збору, обробки та аналізу інформації про об’єкт культурної спадщини, що охороняється з безпосереднім візуальним обстеженням його на місці.
27. Забезпечення дотримання режиму використання пам’яток, їх територій, зон охорони на основі відповідних нормативно-правових актів органів охорони культурної спадщини вищого рівня.
28. Забезпечення виконання вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини“, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території Львівської міської територіальної громади.
29. Надання висновку щодо відповідних програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт в історичному ареалі м. Львова.
30. Погодження встановлення рекламних конструкцій, малих архітектурних форм (вивісок), написів та літніх майданчиків у межах історичного ареалу м. Львова.
31. Надання висновку щодо відповідних програм та проєктів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках культурної спадщини та у зонах їх охорони, а також програм та проєктів, реалізація яких може позначитися на стані об’єктів культурної спадщини.
32. Надання згоди або відмови від права привілеєвої купівлі пам’ятки культурної спадщини на території Львівської міської територіальної громади.
33. Видання розпоряджень та приписів щодо охорони об’єктів культурної спадщини, припинення робіт на цих об’єктах, їх територіях та у зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проєктів, передбачених Законом України “Про охорону культурної спадщини“, дозволів або з відхиленням від них; складання протоколів про адміністративні правопорушення та формування адміністративних справ у сфері охорони культурної спадщини.
34. Надання висновків щодо відчуження або передачі у володіння, користування або управління пам’яток місцевого значення їх власникам чи уповноваженим ними органам, іншим особам.
35. Укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини (їх частини) у межах повноважень, делегованих органом культурної спадщини вищого рівня.
36. Укладання попередніх договорів про укладення у майбутньому охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини (їх частини) у межах повноважень, делегованих органом культурної спадщини вищого рівня.
37. Забезпечення у встановленому законодавством України виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або у межах їх територій.
38. Підготовка пропозицій та проєктів щодо проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини, відповідного використання пам’яток та подання їх на розгляд відповідному органу виконавчої влади.
39. Виконання функції замовника, укладення з цією метою договорів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини, інших будівельних робіт у межах історичного ареалу м. Львова та заходів щодо охорони культурної спадщини.
40. Інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток, які знаходяться на території Львівської міської територіальної громади.
41. Участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері охорони культурної спадщини.
42. Організація досліджень об’єктів культурної спадщини, які потребують рятівних робіт. Розвиток співпраці з дослідницькими інституціями та врахування нових напрацювань у сфері консервації, збереження та управління спадщиною.
43. Реєстрація дозволів та відкритих листів на право проведення досліджень на території історичного ареалу м. Львова та території пам’ятки культурної спадщини.
44. Замовлення робіт на проведення археологічних досліджень на території Львівської міської територіальної громади.
45. Підготовка для внесення міською радою пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, внесення змін до нього.
46. Забезпечення управління участі управління у судових справах у порядку самопредставництва органів місцевого самоврядування.
47. Організація та проведення заходів, спрямованих на популяризацію та залучення мешканців Львівської міської територіальної громади до практик охорони, збереження, управління та використання культурної спадщини.
48. Організація роботи комісій та рад, утворених при управлінні.

Основні завдання


Управління співпрацює з Національною комісією у справах ЮНЕСКО, Департаментом архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації, Міністерством культури та інформаційної політики України, національним бюро ICOMOS.

Працівники управління розглядають та опрацьовують звернення, заяви і документи щодо проектної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт, проектів на встановлення вивісок (малих архітектурних форм).

Управлінню делеговані повноваження щодо укладання попередніх договорів про укладення у майбутньому охоронних договорів з набувачами пам'яток та укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини (їх частини) з власниками пам’яток архітектури (їх частин). Управління надає висновки  про можливість відчуження, передачу у володіння чи користування приміщеннями у пам’ятках архітектури.

Працівники ведуть нагляд за виконанням реставраційно-ремонтних робіт, за історичною забудовою міста. При виявлення порушень пам’яткоохоронного законодавства інформація скеровується до контролюючих органів.

Управління проводить засідання консультативної ради з питань збереження культурної спадщини, на яких розглядаються важливі проекти реставраційних робіт.

Основними завданнями управління є:

1. Забезпечення виконання вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини“, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території Львівської міської територіальної громади.
2. Виконання функції замовника, укладення з цією метою договорів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини, інших будівельних робіт у межах історичного ареалу м. Львова та заходів щодо охорони культурної спадщини.
3. Участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері охорони культурної спадщини.
4. Розробка концепцій, рекомендацій та програм управління культурною спадщиною.
5. Організація та координація робіт щодо виявлення, паспортизації, ведення обліку та інвентаризації пам’яток культурної спадщини.
6. Подання заявок на участь у грантових програмах, реалізація грантових програм та укладення з цією метою угод, договорів та контрактів.
7. Організація та проведення заходів, спрямованих на популяризацію та залучення мешканців Львівської міської територіальної громади до практик охорони, збереження, управління та використання культурної спадщини.

Проекти


Українсько-польська співпраця

https://www.uois.lviv.ua/

Проект «Спільна спадщина» розпочався в грудні 2007 р.

За час реалізації проекту:

 • реставровано пам’ятник Кілінському у Стрийському парку;
 • щорічно проводяться комплексні ремонтні і реставраційні роботи на Личаківському цвинтарі, а саме оновлення могил і надгробків та інвентаризація поховань;
 • проведено 7 етапів консервації стінопису стін Вірменського собору;
 • завершено реставраційні та консерваційні роботи дерев’яного вівтаря «Голгофа»;
 • виконано 1-й етап з укріплення та консервації колони Св. Христофора у подвір’ї Вірменського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці на вул. Вірменській, 7 (виготовлено документацію для проведення робіт з консервації та реставрації робіт пам’ятної колони);
 • у костелі Петра і Павла ордену оо. Єзуїтів на вул. Театральній, 11 у м. Львові проведено 2 етап превентивних робіт для захисту стінопису. 
 • Програма співфінансування у 2020-2023 роках ремонту віконних та дверних заповнень житлових будинків, які розташовані на території історичного ареалу міста Львова. https://www8.city-adm.lviv.ua/pool/info/doclmr_1.nsf/(SearchForWeb)/C02DED2E0F5E5E49C22585150045736B?OpenDocument
 • Програма проведення ремонтно-реставраційних робіт балконів будинків – пам’яток культурної спадщини на території міста Львова у 2020-2025 роках. https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/F15A4DDB617F0F48C22589BF0048C037?OpenDocument

Історія


Для збереження культурної спадщини, управління залучає міжнародні установи та закордонних фахівців найперше для того, щоб вони навчили та поділися досвідом з місцевими спеціалістами у певній галузі. Так, було організовано дві школи реставрації та консервації штучного та природного каменю. У межах Шкіл львівські спеціалісти разом з іноземними колегами законсервували, зокрема, скульптуру «найстарішого» лева Львова – Лева Лоренцовича.

Управління брало участь в проектах, які фінансуються іноземними країнами та до яких залучені іноземні фахівці. Це українсько-польський проект «Збереження спільної культурної спадщини» та українсько-німецький проект «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» (2009-2017). У межах першого проекту реставрують надгробки на Личаківському цвинтарі та відновили стінописи  у Вірменському соборі та храмі оо. Єзуїтів. У межах другого проекту, який у центральній частині міста львівські столярі під керівництвом німецьких фахівців реставрували історичні дерев’яні брами та вікна.

За Програмою Транскордонного Співробітництва Польща — Білорусь — Україна (2007-2013 рр.) в грудні 2011 р. реалізовано проект «Підземне місто: розвиток і популяризація транскордонного туризму завдяки створенню транскордонного туристичного маршруту підземними трасами Львова, Ряшева, Любліна»

Положення


Загальні положення

 1. Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим заступнику міського голови з питань розвитку.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
 4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 5. Повне найменування управління: управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.
 6. Юридична адреса управління: 79008, м. Львів, вул. Валова, 20.

Структура та організація роботи

Структура та організація роботи

1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням керуючого справами виконкому у порядку, визначеному законодавством.
Начальник управління безпосередньо підпорядкований керуючому справами виконкому, йому підконтрольний та підзвітний.
1.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
1.2.1. Відділ обліку та моніторингу об’єктів культурної спадщини.
1.2.2. Відділ охорони та використання об’єктів культурної спадщини.
1.3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад начальник управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
1.4. Начальник управління має двох заступників (у тому числі одного заступника, який не очолює відділ), яких призначає на посади і звільняє з посади Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством. Начальник відділу обліку та моніторингу об’єктів культурної спадщини за посадою є заступником начальника управління. Заступники начальника управління виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.
Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.
1.5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
1.6. Начальник управління:
1.6.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, а також керуючим справами виконкому за виконання покладених на управління завдань.
1.6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
1.6.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
1.6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.
1.6.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
1.6.6. Призначає та звільняє з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, встановлює посадові оклади, надбавки і доплати, забезпечує ведення особових справ, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, службових відряджень працівникам управління, проведення оцінки виконання працівниками посадових обов’язків, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
1.6.7. Для заступників начальника управління визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
1.6.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Компетенція управління

1. До компетенції управління належать такі повноваження:
1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
1.4. Підготовка проєктів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проєктів актів відповідно до компетенції.
1.5. Затвердження за погодженням з департаментом фінансової політики кошторису у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури управління.
1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування управління, підприємств, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою та виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, установ і організацій, які перебувають у підпорядкуванні виконавчих органів, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.
1.7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їхнім цільовим використанням.
1.8. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
1.9. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (зокрема за дотриманням правил технічної, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих підприємств, розгляд проєктів їхніх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку.
1.10. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств, контроль за їхнім виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств та визначення подальшої стратегії їхнього розвитку.
1.11. Призначення керівників підприємств, які перебувають у підпорядкуванні управління, укладення контрактів з ними за попереднім погодженням Львівського міського голови.
1.12. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств та подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їхньої мережі відповідно до потреб Львівської міської територіальної громади.
1.13. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані управлінню підприємства, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств.
1.14. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств.
1.15. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання. Укладення господарських та інших договорів.
1.16. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на заходи щодо охорони історичної спадщини.
1.17. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
1.18. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
1.19. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами. Забезпечення вимог законодавства України щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах незалежно від форм власності.
1.20. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, підприємствами.
1.21. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі виданої керівником довіреності.
1.22. Представництво інтересів управління у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
1.23. Затвердження/погодження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих управлінню підприємств.
1.24. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) управління та комунальних підприємств у порядку, встановленому міською радою.
1.25. Організація та координація робіт щодо виявлення, паспортизації, ведення обліку та інвентаризації пам’яток культурної спадщини.
1.26. Проведення періодичного моніторингу шляхом збору, обробки та аналізу інформації про об’єкт культурної спадщини, що охороняється з безпосереднім візуальним обстеженням його на місці.
1.27. Забезпечення дотримання режиму використання пам’яток, їх територій, зон охорони на основі відповідних нормативно-правових актів органів охорони культурної спадщини вищого рівня.
1.28. Забезпечення виконання вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини“, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території Львівської міської територіальної громади.
1.29. Надання висновку щодо відповідних програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт в історичному ареалі м. Львова.
1.30. Погодження встановлення рекламних конструкцій, малих архітектурних форм (вивісок), написів та літніх майданчиків у межах історичного ареалу м. Львова.
1.31. Надання висновку щодо відповідних програм та проєктів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках культурної спадщини та у зонах їх охорони, а також програм та проєктів, реалізація яких може позначитися на стані об’єктів культурної спадщини.
1.32. Надання згоди або відмови від права привілеєвої купівлі пам’ятки культурної спадщини на території Львівської міської територіальної громади.
1.33. Видання розпоряджень та приписів щодо охорони об’єктів культурної спадщини, припинення робіт на цих об’єктах, їх територіях та у зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проєктів, передбачених Законом України “Про охорону культурної спадщини“, дозволів або з відхиленням від них; складання протоколів про адміністративні правопорушення та формування адміністративних справ у сфері охорони культурної спадщини.
1.34. Надання висновків щодо відчуження або передачі у володіння, користування або управління пам’яток місцевого значення їх власникам чи уповноваженим ними органам, іншим особам.
1.35. Укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини (їх частини) у межах повноважень, делегованих органом культурної спадщини вищого рівня.
1.36. Укладання попередніх договорів про укладення у майбутньому охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини (їх частини) у межах повноважень, делегованих органом культурної спадщини вищого рівня.
1.37. Забезпечення у встановленому законодавством України виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або у межах їх територій.
1.38. Підготовка пропозицій та проєктів щодо проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини, відповідного використання пам’яток та подання їх на розгляд відповідному органу виконавчої влади.
1.39. Виконання функції замовника, укладення з цією метою договорів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини, інших будівельних робіт у межах історичного ареалу м. Львова та заходів щодо охорони культурної спадщини.
1.40. Інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток, які знаходяться на території Львівської міської територіальної громади.
1.41. Участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері охорони культурної спадщини.
1.42. Організація досліджень об’єктів культурної спадщини, які потребують рятівних робіт. Розвиток співпраці з дослідницькими інституціями та врахування нових напрацювань у сфері консервації, збереження та управління спадщиною.
1.43. Реєстрація дозволів та відкритих листів на право проведення досліджень на території історичного ареалу м. Львова та території пам’ятки культурної спадщини.
1.44. Замовлення робіт на проведення археологічних досліджень на території Львівської міської територіальної громади.
1.45. Підготовка для внесення міською радою пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, внесення змін до нього.
1.46. Забезпечення управління участі управління у судових справах у порядку самопредставництва органів місцевого самоврядування.
1.47. Організація та проведення заходів, спрямованих на популяризацію та залучення мешканців Львівської міської територіальної громади до практик охорони, збереження, управління та використання культурної спадщини.
1.48. Організація роботи комісій та рад, утворених при управлінні.

Права управління

1.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
1.6. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проєктів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
1.9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування у межах повноважень.
1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
1.11. Організовувати та брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.
1.12. Право безумовного доступу до об’єктів культурної спадщини з метою їх обстеження, ознайомлення зі станом зберігання, характером та способом використання, ведення реставраційних робіт, одержання відповідних даних, наукового вивчення.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення
діяльності управління

1.1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.
1.2. Кошторис управління затверджує керуючий справами виконкому за погодженням з департаментом фінансової політики.
1.3. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
1.4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
1.5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
1.6. Штатний розпис управління затверджує керуючий справами виконкому за погодженням з департаментом фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління

1.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
1.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.

1.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

1.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
1.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Оновлено: 09.04.2024, 10:04