Управління охорони історичного середовища

Управління охорони історичного середовища здійснює контроль за охороною та використанням об’єктів культурної спадщини у Львові, забудови історичного ареалу та території, внесеної до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Забезпечується наукове вивчення, облік, консервація, реставрація, музеєфікація, ремонт об’єктів культурної спадщини.

Графік роботи


Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-17:45
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


Комунальні підприємства, які входять до складу


Інформація про діяльність


 1. Організація та координація робіт щодо виявлення, паспортизації, ведення обліку та інвентаризації пам'яток культурної спадщини.
 2. Розробка концепцій, рекомендацій та програм управління культурною спадщиною.
 3. Організація розробки відповідних програм охорони культурної спадщини.
 4. Створення та постійне наповнення цифрового архіву пам’яток культурної спадщини.
 5. Забезпечення дотримання режиму використання пам'яток, їх територій, зон охорони на основі відповідних нормативно-правових актів органів охорони культурної спадщини вищого рівня.
 6. Забезпечення у межах території м. Львова належного захисту та утримання об'єктів археологічної спадщини в межах історичного ареалу та заходів щодо охорони культурної спадщини.
 7. Забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження на підставі відповідних нормативно-правових актів органів охорони культурної спадщини вищого рівня.
 8. Забезпечення виконання вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини", інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території м. Львова.
 9. Надання висновків щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках та у зонах їх охорони, на археологічних територіях, які охороняються, в історичному ареалі м. Львова, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитись на стані об'єктів культурної спадщини.
 10. Погодження архітектурно-будівельних рішень, розташування реклами та малих архітектурних форм в межах історичного ареалу м. Львова.
 11. Підготовка матеріалів та подання пропозицій на розгляд Львівському міському голові і виконавчому комітету та на затвердження міській раді перспективних та поточних програм охорони і використання пам‘яток та регенерації історичного середовища.
 12. Надання висновків щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам‘ятках та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичному ареалі м. Львова, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитись на стані об‘єктів культурної спадщини.
 13. Видання планово-реставраційних завдань, погодження історико-містобудівних обгрунтувань, реставраційних завдань та технічних умов на будівельні роботи (в тому числі благоустрою) у межах історичного ареалу м. Львова, пам'ятках культурної спадщини, їхніх територіях та у зонах охорони.
 14. Організація охоронних заходів щодо пам‘яток та їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт.
 15. Видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток, припинення робіт на цих пам'ятках, їх територіях та у зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України “Про охорону культурної спадщини“, дозволів або з відхиленням від них на підставі відповідних нормативно-правових актів органів охорони культурної спадщини вищого рівня; складання протоколів про адміністративні правопорушення та формування адміністративних справ в сфері охорони культурної спадщини.
 16. Надання висновків щодо відчуження або передачі у володіння, користування або управління пам‘яток їх власникам чи уповноваженим ними органам, іншим особам.
 17. Укладання охоронних договорів на пам‘ятки в межах повноважень, делегованих органом культурної спадщини вищого рівня.
 18. Забезпечення у встановленому законодавством виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам‘ятках або в межах їх територій.
 19. Підготовка пропозицій та проектів розпоряджень щодо проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об‘єктів культурної спадщини, відповідного використання пам‘яток та подання їх на розгляд відповідному органу виконавчої влади.
 20. Популяризація справи охорони культурної спадщини на відповідній території, організація науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності у цій сфері.
 21. Виконання функції замовника, укладення з цією метою договорів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини, інших будівельних робіт в межах історичного ареалу та заходів щодо охорони культурної спадщини.
 22. Інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам‘яток, що знаходяться на території м. Львова.
 23. Участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері охорони культурної спадщини.
 24. Організація досліджень об‘єктів культурної спадщини, які потребують рятівних робіт. Розвиток співпраці з дослідницькими інституціями та врахування нових напрацювань у сфері консервації, збереження та управління спадщиною.
 25. Здійснення міжнародних відносин у сфері збереження культурної спадщини.
 26. Реєстрація дозволів та відкритих листів на право проведення досліджень на археологічних пам‘ятках.
 27. Підготовка для внесення міською радою пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об‘єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам‘яток України, внесення змін до нього та про внесення відповідної території до Списку історичних населених місць України.
 28. Розробка пропозицій та сприяння практикам збереження та популяризації спадщини для розвитку м. Львова.
 29. Підготовка та подання позовних заяв до суду, представництво інтересів управління у суді.
 30. Організація та проведення заходів, спрямованих на популяризацію та залучення мешканців м. Львова до практик охорони, збереження, управління та використання культурної спадщини.

Оновлено: 17.03.2021, 14:39