Управління туризму

Графік роботи


Понеділок 08:00-17:00 Четвер 08:00-17:00
Вівторок 08:00-17:00 П'ятниця 08:00-16:00
Середа 08:00-17:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 13:00

Контакти


79008, Львів, вул. Руська, 20

Громадська рада


Персональний склад Громадської ради:

 • Лемак Михайло Михайлович — Клуб галицької кухні
 • Волошинський Олександр Олександрович — Товариство «Зелений хрест»
 • Голишева Олена Леонідівна — Громадська спілка «Об’єднання Львівський Туристичний Альянс»
 • Гончаренко Тетяна Анантоліївна — Асоціація Кулінарів України
 • Губіліт Ігор Васильович — Львівська міська громадська орагнізація «Підкова»
 • Клапчук Михайло Володимирович — Львівський інститут економіки і туризму
 • Мацелюх Андрій Васильович — Львівська Асоціація Розвитку Туризму
 • Шопа Ігор Васильович — Асоціація сприяння розвитку молодіжного туризму

Комунальні підприємства, які входять до складу


Повноваження


 1. Створення умов для всебічного розвитку туризму у м. Львові.
 2. Забезпечення співпраці з міжнародними організаціями та професійними спілками, асоціаціями з метою обміну досвідом, участь у міжнародних програмах, проектах, вивчення та аналіз досвіду роботи установ, організацій з розбудови туристичної і промоційної сфери.
 3. Сприяння подальшому розвитку туристичної інфраструктури і підприємництва у сфері туризму, всебічна підтримка та надання консультативних послуг для розвитку організацій у сфері туризму.
 4. Координація здійснення контролю за впорядкуванням екскурсійної діяльності на території м. Львова та якістю туристичних послуг.
 5. Розробка і супровід реалізації галузевих стратегічних документів, концепцій, програм розвитку туризму і промоції у місті та реалізація цих програм і заходів щодо їх виконання.
 6. Координація дій суб’єктів туристичної діяльності, громадських організацій з питань розвитку туризму, їх підтримка, сприяння створенню туристичної інфраструктури.
 7. Забезпечення у межах своєї компетенції проведення робіт зі стандартизації, категоризації та підтвердження відповідності у туристичній сфері.
 8. Представлення м. Львова на міжнародних та вітчизняних туристичних і промоційних заходах.
 9. Розробка та реалізація заходів для стимулювання суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання туристичних послуг; сприяння впровадженню інноваційних видів підприємництва у сфері туризму і промоції м. Львова.
 10. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Львова, до розв’язання проблем розвитку туризму і підтримки туристичних ресурсів; написання концепцій, програм та стратегій розвитку туризму.
 11. Участь у вирішенні питань безпеки туристів, розробка програм захисту та безпеки туристів і забезпечення їх виконання.

Основні завдання


 1. Створення умов для всебічного розвитку туризму у м. Львові.
 2. Сприяння підвищенню рівня якості та розширенню асортименту послуг у індустрії гостинності, покращення туристичної пропозиції міста.
 3. Створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього і міжнародного туризму, туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, для провадження екскурсійної діяльності і розбудови матеріально-технічної бази туристичної сфери.
 4. Формування позитивного сприйняття м. Львова, популяризація міста, поширення позитивних знань про Львів в Україні та за кордоном, активне просування Львова на основних цільових та нових туристичних ринках.
 5. Збільшення кількості туристів, у тому числі іноземних, збереження балансу між туристами та мешканцями.
 6. Розширення туристичних меж Львова, розвиток нових громадських просторів.
 7. Підтримка існуючих та створення нових подій та маршрутів, цікавих для пріоритетних ринків.

Положення


Загальні положення

 1. Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим першому заступнику міського голови – заступнику міського голови з економічного розвитку, директору департаменту економічного розвитку.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту економічного розвитку, іншими нормами законодавства України.
 4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 5. Повне найменування управління: управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.
 6. Юридична адреса управління: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008.

Основні завдання

 1. Основними завданнями управління є:
  1. Створення умов для всебічного розвитку туризму на території Львівської міської територіальної громади.
  2. Сприяння підвищенню рівня якості та розширенню асортименту послуг у індустрії гостинності, покращання туристичної пропозиції міста.
  3. Створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього і міжнародного туризму, індустрії гостинності, провадження екскурсійної діяльності і розбудови матеріально-технічної бази туристичної сфери.
  4. Формування позитивного сприйняття та популяризація Львівської міської територіальної громади, поширення позитивних знань про Львівську міську територіальної громаду в Україні та за кордоном, активне просування Львівської міської територіальної громади на основних цільових та нових туристичних ринках.
  5. Збільшення кількості туристів, у тому числі іноземних, збереження балансу між туристами та мешканцями.
  6. Розширення туристичних меж Львівської міської територіальної громади та їх розвиток.
  7. Підтримка існуючих і створення нових подій та маршрутів, цікавих для пріоритетних ринків.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту економічного розвитку у порядку, визначеному законодавством.
  Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту економічного розвитку, йому підконтрольний та підзвітний.
 2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. Відділ розвитку індустрії гостинності.
  2. Організаційно-аналітичний відділ.
 3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад начальник управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
 4. Начальник управління має одного заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством.
  Заступник начальника управління виконує функції та здійснює повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.
  Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.
 5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
 6. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, а також першим заступником міського голови – заступником міського голови з економічного розвитку, директором департаменту економічного розвитку за виконання покладених на управління завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.
  5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
  6. Призначає та звільняє з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, забезпечує ведення особових справ, встановлює посадові оклади, надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, службових відряджень працівникам управління, проведення оцінки виконання працівниками посадових обов’язків, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
  7. Для заступника начальника управління визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
  8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Компетенція управління

 1.  До компетенції управління належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у сфері туризму, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису видатків у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури управління.
  6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування управління, підприємств, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою та виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, які перебувають у підпорядкуванні виконавчих органів, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.
  7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їхнім цільовим використанням.
  8. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
  9. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (зокрема за дотриманням правил технічної, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих підприємств, розгляд проектів їхніх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку.
  10. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств, контроль за їхнім виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств та визначення подальшої стратегії їхнього розвитку.
  11. Призначення керівників підприємств, які перебувають у підпорядкуванні управління, укладення контрактів з ними за попереднім погодженням Львівського міського голови.
  12. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств та подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їхньої мережі відповідно до потреб Львівської міської територіальної громади.
  13. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані управлінню підприємства, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств.
  14. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств.
  15. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання. укладення господарських та інших договорів.
  16. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
  17. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  18. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
  19. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами. Забезпечення вимог законодавства України щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах незалежно від форм власності.
  20. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, підприємствами.
  21. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі виданої керівником довіреності.
  22. Представництво інтересів управління у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
  23. Затвердження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих управлінню підприємств.
  24. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) управління та комунальних підприємств у порядку, встановленому міською радою.
  25. Забезпечення співпраці з міжнародними організаціями та професійними спілками, асоціаціями з метою обміну досвідом, участь у міжнародних програмах, проектах, вивчення та аналіз досвіду роботи установ, організацій з розбудови сфери гостинності.
  26. Сприяння подальшому розвитку туристичної інфраструктури і підприємництва у сфері туризму, всебічна підтримка та надання консультативних послуг для розвитку організацій у сфері туризму.
  27. Координація здійснення контролю за впорядкуванням екскурсійної діяльності на території Львівської міської територіальної громади та якістю туристичних послуг у межах своєї компетенції.
  28. Розробка і супровід реалізації галузевих стратегічних документів, концепцій, програм розвитку туризму та сфери гостинності, адаптація їх до зовнішніх чинників.
  29. Координація дій суб’єктів туристичної діяльності, асоціацій, кластерів, громадських організацій з питань розвитку туризму, їх підтримка, у тому числі фінансова, сприяння створенню туристичної інфраструктури та розширення туристичної пропозиції.
  30. Забезпечення у межах своєї компетенції проведення робіт з категоризації та підтвердження відповідності у сфері гостинності.
  31. Представлення Львівської міської територіальної громади на міжнародних та вітчизняних туристичних заходах, підтримка проведення їх у Львівській міській територіальній громаді.
  32. Розробка та реалізація заходів для стимулювання суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання туристичних послуг; сприяння впровадженню інноваційних видів підприємництва у сфері туризму Львівської міської територіальної громади, покращання якості надання послуг, комплексне просування міста онлайн і офлайн.
  33. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, розташованих на території Львівської міської територіальної громади, до розв’язання проблем розвитку туризму і підтримки туристичних ресурсів; написання концепцій, програм та стратегій розвитку туризму та сфери гостинності.
  34. Участь у вирішенні питань безпеки туристів, розробка програм захисту та безпеки туристів і забезпечення їх виконання.

Права управління

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
  8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
  9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
  10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  11. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення  діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.
 2. Кошторис управління затверджує директор департаменту економічного розвитку за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
 3. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
 5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
 6. Штатний розпис управління затверджує директор департаменту економічного розвитку за погодженням з департаментом фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Оновлено: 13.07.2022, 11:55