Управління зовнішніх зв’язків і промоції

Графік роботи


Понеділок08:00-17:00Четвер08:00-17:00
Вівторок08:00-17:00П'ятницязгідно табеля -календаря
Середа08:00-17:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 12:45

Контакти


Повноваження


4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:

4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.

4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.

4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.

4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.

4.1.5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.

4.1.6. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.1.7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

4.1.8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.

4.1.9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад.

4.1.10. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

4.1.11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.

4.1.12. Організація співробітництва з містами-партнерами, іншими містами в Україні та поза її межами, міжнародними організаціями, іншими іноземними суб’єктами у різних сферах суспільного життя.

4.1.13. Забезпечення співпраці з Міністерством закордонних справ України та представниками Уряду України за кордоном у сфері організації міжнародних контактів.

4.1.14. Забезпечення співпраці з дипломатичними представництвами зарубіжних країн в Україні.

4.1.15. Організаційний супровід міжнародних проектів, учасником яких є Львівська міська рада.

4.1.16. Впровадження концепції промоції Львівської міської територіальної громади в Україні та за кордоном.

4.1.17. Популяризація Львівської міської територіальної громади, поширення знань про Львівську міську територіальну громаду в Україні та за кордоном, співпраця з органами влади інших країн, міжнародними організаціями, зарубіжними установами з метою промоції Львівської міської територіальної громади.

4.1.18. Підготовка і координація промоційних заходів в Україні та за кордоном, спрямованих на поширення знань про Львівську міську територіальну громаду, історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо.

4.1.19. Пошук спонсорів для проведення промоційних заходів в Україні та за кордоном.

4.1.20. Забезпечення видання промоційної літератури та сувенірної продукції, спрямованої на поширення знань про Львівську міську територіальну громаду, історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо.

4.1.21. Підготовка і координація дій для участі та представництва Львівської міської територіальної громади у виставково-торговельних заходах, спрямованих на популяризацію Львівської міської територіальної громади.

4.1.22. Розробка та впровадження системи візуальної ідентифікації Львівської міської ради.

Основні завдання


2.1. Основними завданнями управління є:

2.1.1. Реалізація зовнішньої політики Львівської міської територіальної громади відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави Україна, налагодження та впровадження взаємовигідної співпраці з іноземними партнерами.

2.1.2. Формування позитивного сприйняття Львівської міської територіальної громади, популяризація Львівської міської територіальної громади, поширення позитивних знань про Львівську міську територіальну громаду в Україні та за кордоном.

Положення


1. Загальні положення

1.1. Управління зовнішніх зв’язків і промоції департаменту “Адміністрація міського голови“ Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.

1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим директору департаменту “Адміністрація міського голови“.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.

1.4. Управління не є юридичною особою, має самостійний бланк зі своїм найменуванням.

1.5. Повне найменування управління: управління зовнішніх зв’язків і промоції департаменту “Адміністрація міського голови“ Львівської міської ради.

1.6. Юридична адреса управління: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями управління є:

2.1.1. Реалізація зовнішньої політики Львівської міської територіальної громади відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави Україна, налагодження та впровадження взаємовигідної співпраці з іноземними партнерами.

2.1.2. Формування позитивного сприйняття Львівської міської територіальної громади, популяризація Львівської міської територіальної громади, поширення позитивних знань про Львівську міську територіальну громаду в Україні та за кордоном.

3. Структура та організація роботи

3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту “Адміністрація міського голови“ у порядку, визначеному законодавством.

Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту “Адміністрація міського голови“, йому підконтрольний та підзвітний.

3.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

3.2.1. Відділ закордонної співпраці.

3.2.2. Відділ промоції міста.

3.3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту “Адміністрація міського голови“ за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.

Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту “Адміністрація міського голови“.

3.4. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

3.5. Начальник управління:

3.5.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, директором департаменту “Адміністрація міського голови“ за виконання покладених на управління завдань.

3.5.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.

3.5.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.

3.5.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту “Адміністрація міського голови“.

3.5.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.

3.5.6. Вносить директору департаменту “Адміністрація міського голови“ подання про призначення на посади та звільнення з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), приймає участь в організації та проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад в управлінні, проведенні оцінки виконання працівниками посадових обов’язків, застосуванні заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).

3.5.7. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

4. Компетенція управління

4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:

4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.

4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.

4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.

4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.

4.1.5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.

4.1.6. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.1.7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

4.1.8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.

4.1.9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад.

4.1.10. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

4.1.11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.

4.1.12. Організація співробітництва з містами-партнерами, іншими містами в Україні та поза її межами, міжнародними організаціями, іншими іноземними суб’єктами у різних сферах суспільного життя.

4.1.13. Забезпечення співпраці з Міністерством закордонних справ України та представниками Уряду України за кордоном у сфері організації міжнародних контактів.

4.1.14. Забезпечення співпраці з дипломатичними представництвами зарубіжних країн в Україні.

4.1.15. Організаційний супровід міжнародних проектів, учасником яких є Львівська міська рада.

4.1.16. Впровадження концепції промоції Львівської міської територіальної громади в Україні та за кордоном.

4.1.17. Популяризація Львівської міської територіальної громади, поширення знань про Львівську міську територіальну громаду в Україні та за кордоном, співпраця з органами влади інших країн, міжнародними організаціями, зарубіжними установами з метою промоції Львівської міської територіальної громади.

4.1.18. Підготовка і координація промоційних заходів в Україні та за кордоном, спрямованих на поширення знань про Львівську міську територіальну громаду, історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо.

4.1.19. Пошук спонсорів для проведення промоційних заходів в Україні та за кордоном.

4.1.20. Забезпечення видання промоційної літератури та сувенірної продукції, спрямованої на поширення знань про Львівську міську територіальну громаду, історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо.

4.1.21. Підготовка і координація дій для участі та представництва Львівської міської територіальної громади у виставково-торговельних заходах, спрямованих на популяризацію Львівської міської територіальної громади.

4.1.22. Розробка та впровадження системи візуальної ідентифікації Львівської міської ради.

5. Права управління

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:

5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.

5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.

5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

5.1.6. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.

5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.

5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

5.1.9. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.

5.1.10. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення  діяльності управління

6.1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у межах видатків, затверджених у кошторисі департаменту “Адміністрація міського голови“.

6.2. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.

6.3. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.

7. Відповідальність посадових осіб управління

7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.

7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Керуючий справами виконкому                                                                                  Наталія АЛЄКСЄЄВА


Оновлено: 30.03.2024, 13:16