Департамент «Адміністрація міського голови»

Департамент “Адміністрація міського голови“ Львівської міської ради утворений з метою розробки та впровадження організаційно-функціональних заходів для реалізації єдиної політики у сфері інформаційної і внутрішньої політики міської ради, її зовнішніх відносин та контролю за виконанням цих заходів.


 

Графік роботи


Понеділок08:00-17:00Четвер08:00-17:00
Вівторок 
08:00-17:00
П'ятницязгідно графіка-календаря
Середа08:00-17:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 12:45

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 210

Повноваження


 1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
 2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
 3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
 4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
 5. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису в межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури департаменту.
 6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування департаменту, забезпечення цільового використання бюджетних коштів.
 7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їхнім цільовим використанням.
 8. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
 9. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
 10. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
 11. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
 12. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.
 13. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.
 14. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад.
 15. Представництво інтересів департаменту в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі виданої керівником довіреності.
 16. Представництво інтересів департаменту у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
 17. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) департаменту у порядку, встановленому міською радою.
 18. Організація роботи Львівського міського голови, приймальної Львівського міського голови.
 19. Координація взаємодії Львівського міського голови з виконавчими органами міської ради.
 20. Планування графіка робочого дня Львівського міського голови.
 21. Організація зустрічей і нарад, які проводить Львівський міський голова.
 22. Розгляд спільно з комісією у справах відзнак звернень підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підготовка матеріалів для внесення Львівським міським головою у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подань про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України та про присвоєння почесних звань України.
 23. Підготовка проектів подань про погодження кандидатур для призначення на посади керівників державних підприємств, установ та організацій, розташованих на території Львівської міської територіальної громади у порядку, встановленому законодавством України.
 24. абезпечення прозорості та відкритості у діяльності міської ради та її виконавчих органів, виконавчого комітету і Львівського міського голови, висвітлення питань роботи міської ради, а також громадських колегій, дорадчо-консультативних органів їхньої позиції з актуальних питань перед мешканцями Львівської міської територіальної громади, а також інформування населення при надзвичайних ситуаціях.
 25. Розробка та контроль за реалізацією політики Львівської міської територіальної громади відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави, налагодження та впровадження взаємовигідної співпраці з іноземними партнерами.
 26. Забезпечення ефективного виконання посадовими особами місцевого самоврядування своїх обов’язків.
 27. Забезпечення оприлюднення актів виконавчого комітету, Львівського міського голови у засобах масової інформації у порядку, встановленому законодавством України.
 28. Розбудова системи доброчесності, запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах, підприємствах, установах, організаціях Львівської міської ради.
 29. Здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства України у виконавчих органах міської ради, її установах, організаціях та комунальних підприємствах.
 30. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства України щодо забезпечення високого рівня культури, спілкування і поведінки.
 31. Розробка антикорупційної стратегії у виконавчих органах Львівської міської ради, підприємствах, установах, організаціях та впровадження заходів щодо запобігання та виявлення корупції.
 32. Проведення аналізу корупційних ризиків у діяльності виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій та надання рекомендацій щодо їх усунення.
 33. Здійснення внутрішнього аудиту виконавчих органів, підприємств, установ, організацій міської ради у частині дотримання вимог антикорупційного законодавства України.
 34. Забезпечення функціонування системи сповіщень, яка дозволяє повідомляти про факти корупції у виконавчих органах міської ради або інші порушення професійної етики.
 35. Розгляд повідомлень щодо причетності працівників міської ради до вчинення корупційних правопорушень та порушень норм Кодексу етичної поведінки посадових осіб та працівників виконавчих органів Львівської міської ради, її установ, організацій та комунальних підприємств.
 36. Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, які видаються міською радою та її виконавчим комітетом, з метою виявлення корупціогенних факторів.
 37. Проведення навчань з прийняття моральних рішень для працівників міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій.
 38. Впровадження та забезпечення процесу навчання працівників щодо норм професійної етики через проведення тренінгів, семінарів, публічних обговорень та консультацій з Кодексу етичної поведінки посадових осіб та працівників виконавчих органів Львівської міської ради, її установ, організацій та комунальних підприємств.
 39. Проведення роз’яснювальної роботи та надання методичної і консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства України для працівників міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій.
 40. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії всіх видів дискримінації.
 41. Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції“ від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства України щодо захисту викривачів.
 42. Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів у виконавчих органах міської ради, сприяння його врегулюванню.

Основні завдання


Основними завданнями департаменту є:

 1. Розробка та впровадження організаційно-функціональних заходів для реалізації єдиної політики у сфері інформаційної і внутрішньої політики міської ради, її зовнішніх відносин та контролю за виконанням цих заходів.
 2. Забезпечення прозорості та відкритості у діяльності міської ради та її виконавчих органів, виконавчого комітету і Львівського міського голови, висвітлення питань роботи міської ради, а також громадських колегій, дорадчо-консультативних органів, їхньої позиції з актуальних питань перед мешканцями Львівської міської територіальної громади.
 3. Розробка та контроль за реалізацією політики Львівської міської територіальної громади відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави, налагодження та впровадження взаємовигідної співпраці з іноземними партнерами.
 4. Забезпечення ефективного виконання посадовими особами місцевого самоврядування своїх обов’язків, належного здійснення виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями комунальної власності фінансово-господарської діяльності через виконання контрольних функцій.

Положення


1. Загальні положення

1.1. Департамент “Адміністрація міського голови“ Львівської міської ради (надалі – департамент) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим Львівському міському голові.
1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
1.4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
1.5. Повне найменування департаменту: департамент “Адміністрація міського голови“ Львівської міської ради.
1.6. Юридична адреса департаменту: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями департаменту є:
2.1.1. Розробка та впровадження організаційно-функціональних заходів для реалізації єдиної політики у сфері інформаційної і внутрішньої політики міської ради, її зовнішніх відносин та контролю за виконанням цих заходів.
2.1.2. Забезпечення прозорості та відкритості у діяльності міської ради та її виконавчих органів, виконавчого комітету і Львівського міського голови, висвітлення питань роботи міської ради, а також громадських колегій, дорадчо-консультативних органів, їхньої позиції з актуальних питань перед мешканцями Львівської міської територіальної громади.
2.1.3. Розробка та контроль за реалізацією політики Львівської міської територіальної громади відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави, налагодження та впровадження взаємовигідної співпраці з іноземними партнерами.
2.1.4. Забезпечення ефективного виконання посадовими особами місцевого самоврядування своїх обов’язків, належного здійснення виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями комунальної власності фінансово-господарської діяльності через виконання контрольних функцій.

3. Структура та організація роботи

3.1. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова у порядку, визначеному законодавством.
Директор департаменту безпосередньо підпорядкований Львівському міському голові, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:
3.2.1. Апарат департаменту.
3.2.2. Управління внутрішньої політики.
3.2.3. Управління зовнішніх зв’язків і промоції.
3.2.4. Управління комунікації.
3.2.5. Управління фінансового контролю.
3.2.6. Сектор з питань доброчесності та запобігання корупції.
3.3. Структурні підрозділи департаменту (управління, сектор) очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
3.4. Директор департаменту “Адміністрація міського голови“ має двох заступників, яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством.
Заступники директора департаменту виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених директором департаменту.
Інших працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.
3.5. Департамент видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
3.6. Директор департаменту:
3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом за виконання покладених на департамент завдань.
3.6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів департаменту.
3.6.3. У процесі реалізації завдань та функцій департаменту забезпечує взаємодію департаменту з іншими виконавчими органами міської ради.
3.6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.
3.6.5. Підписує видані у межах компетенції департаменту накази, організовує перевірку їх виконання.
3.6.6. Призначає та звільняє з посад працівників департаменту, організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад у департаменті, забезпечує ведення особових справ, встановлює посадові оклади, надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та допомоги для вирішення соціально-побутових питань, службових відряджень працівникам департаменту, проведення оцінки виконання працівниками посадових обов’язків, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
3.6.7. Для заступників директора департаменту визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
3.6.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників вирішує питання преміювання, надбавок, доплат, присвоєння рангів, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

4. Компетенція департаменту

4.1. До компетенції департаменту належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису в межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури департаменту.
4.1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування департаменту, забезпечення цільового використання бюджетних коштів.
4.1.7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їхнім цільовим використанням.
4.1.8. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
4.1.9. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
4.1.10. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
4.1.11. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.12. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.
4.1.13. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.
4.1.14. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад.
4.1.15. Представництво інтересів департаменту в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі виданої керівником довіреності.
4.1.16. Представництво інтересів департаменту у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
4.1.17. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) департаменту у порядку, встановленому міською радою.
4.1.18. Організація роботи Львівського міського голови, приймальної Львівського міського голови.
4.1.19. Координація взаємодії Львівського міського голови з виконавчими органами міської ради.
4.1.20. Планування графіка робочого дня Львівського міського голови.
4.1.21. Організація зустрічей і нарад, які проводить Львівський міський голова.
4.1.22. Розгляд спільно з комісією у справах відзнак звернень підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підготовка матеріалів для внесення Львівським міським головою у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подань про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України та про присвоєння почесних звань України.
4.1.23. Підготовка проектів подань про погодження кандидатур для призначення на посади керівників державних підприємств, установ та організацій, розташованих на території Львівської міської територіальної громади у порядку, встановленому законодавством України.
4.1.24. Забезпечення прозорості та відкритості у діяльності міської ради та її виконавчих органів, виконавчого комітету і Львівського міського голови, висвітлення питань роботи міської ради, а також громадських колегій, дорадчо-консультативних органів їхньої позиції з актуальних питань перед мешканцями Львівської міської територіальної громади, а також інформування населення при надзвичайних ситуаціях.
4.1.25. Розробка та контроль за реалізацією політики Львівської міської територіальної громади відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави, налагодження та впровадження взаємовигідної співпраці з іноземними партнерами.
4.1.26. Забезпечення ефективного виконання посадовими особами місцевого самоврядування своїх обов’язків.
4.1.27. Забезпечення оприлюднення актів виконавчого комітету, Львівського міського голови у засобах масової інформації у порядку, встановленому законодавством України.
4.1.28. Розбудова системи доброчесності, запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах, підприємствах, установах, організаціях Львівської міської ради.
4.1.29. Здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства України у виконавчих органах міської ради, її установах, організаціях та комунальних підприємствах.
4.1.30. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства України щодо забезпечення високого рівня культури, спілкування і поведінки.
4.1.31. Розробка антикорупційної стратегії у виконавчих органах Львівської міської ради, підприємствах, установах, організаціях та впровадження заходів щодо запобігання та виявлення корупції.
4.1.32. Проведення аналізу корупційних ризиків у діяльності виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій та надання рекомендацій щодо їх усунення.
4.1.33. Здійснення внутрішнього аудиту виконавчих органів, підприємств, установ, організацій міської ради у частині дотримання вимог антикорупційного законодавства України.
4.1.34. Забезпечення функціонування системи сповіщень, яка дозволяє повідомляти про факти корупції у виконавчих органах міської ради або інші порушення професійної етики.
4.1.35. Розгляд повідомлень щодо причетності працівників міської ради до вчинення корупційних правопорушень та порушень норм Кодексу етичної поведінки посадових осіб та працівників виконавчих органів Львівської міської ради, її установ, організацій та комунальних підприємств.
4.1.36. Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, які видаються міською радою та її виконавчим комітетом, з метою виявлення корупціогенних факторів.
4.1.37. Проведення навчань з прийняття моральних рішень для працівників міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій.
4.1.38. Впровадження та забезпечення процесу навчання працівників щодо норм професійної етики через проведення тренінгів, семінарів, публічних обговорень та консультацій з Кодексу етичної поведінки посадових осіб та працівників виконавчих органів Львівської міської ради, її установ, організацій та комунальних підприємств.
4.1.39. Проведення роз’яснювальної роботи та надання методичної і консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства України для працівників міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій.
4.1.40. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії всіх видів дискримінації.
4.1.41. Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції“ від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства України щодо захисту викривачів.
4.1.42. Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів у виконавчих органах міської ради, сприяння його врегулюванню.

5. Права департаменту

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, департамент має право:
5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), для розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.1.6. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить департамент відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
5.1.9. Звертатись до суду у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі з позовними заявами про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5.1.11. Утворювати комісії та робочі групи, брати участь у роботі комісій та робочих груп утворених актами міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.
5.1.12. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності департаменту

6.1. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.
6.2. Кошторис департаменту затверджує Львівський міський голова за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
6.3. Працівники департаменту є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими актами законодавства України.
6.4. Граничну чисельність працівників департаменту встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
6.5. Структуру департаменту затверджує виконавчий комітет.
6.6. Штатний розпис департаменту затверджує Львівський міський голова за погодженням з департаментом фінансової політики.

7. Відповідальність посадових осіб департаменту

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи департаменту несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію департаменту проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Оновлено: 23.12.2022, 16:49