2009 рік

Аналіз некласифікованих подій та надзвичайних ситуацій (НС) на території міста Львова за 2009 рік

Перше півріччя

Рівень, характер, тип і вид НС січень лютий березень квітень травень червень
Загально державний рівень
Регіональний рівень
Місцевий рівень (1)
Об'єктовий рівень

15

(1)

5 13 5 13 11
НП (НС) техногенного походження

10

(1)

4 6

3

(1)

6 4
Аварії на автомоб. дорогах 2
Аварії на залізничних дорогах
Аварії на авіаційному транспорті
Аварії на продукто- проводах
Пожежі, вибухи 3 1 2 4 3
Аварії з викидом СДОР, НХР
Наявність шкідл. речовин понад ГДК 4(1) 3 3 1 1
Наявність у питній воді шкідл. речовин понад ГДК (1)
Раптове руйнування шляхо- проводів 1
Аварії на електро- системах 1 1 2 1
Аварії на сист. життєзабезп.
Аварії систем зв'язку  
Аварії на очисних спорудах
Гідродинамічні аварії
НП (НС) природного походження           1
Геологічні стихійні лиха
Метеорологічні стихійні лиха 1
Гідрологічні стихійні лиха
Пожежі в екосистемах
Інфекційні захворювання людей
Отруєння людей
НП (НС) соц.-політ. походження 5 1 7 2 7 6
Встанов. вибух. пристроїв 1 1 1 2
Виявл. застарілих боєприпасів 1 3 4 5
Загроза теракту (розп. інфекц. захв.)
Нещасні випадки з людьми 3 1 3 1 1 1

ВСЬОГО виникло НП (НС)

15

(1)

5 13

5

(1)

13 11

Друге півріччя

Рівень, характер, тип і вид НС липень серпень вересень жовтень листопад грудень

Про- тя гом ро ку

Загально державний рівень
Регіональний рівень (1) (1) (2)
Місцевий рівень (1)
Об'єктовий рівень 14 8 5 4 5 16

114

(1)

НП (НС) техногенного походження 5 2 4 2 4 13

63

(2)

Аварії на автомоб. дорогах 1 1 2 6
Аварії на залізничних дорогах 0
Аварії на авіаційному транспорті 1 1
Аварії на продукто- проводах 0
Пожежі, вибухи 2 1 3 1 3 23
Аварії з викидом СДОР, НХР
Наявність шкідл. речовин понад ГДК 1 1 2 2 4 22
Наявність у питній воді шкідл. речовин понад ГДК (1)
Раптове руйнування шляхо- проводів 1
Аварії на електро- системах 5
Аварії на сист. життєзабезп. 1 4 5
Аварії систем зв'язку              
Аварії на очисних спорудах
Гідродинамічні аварії
НП (НС) природного походження 1 (1)   (1)    

2

(2)

Геологічні стихійні лиха
Метеорологічні стихійні лиха (1) 1(1)
Гідрологічні стихійні лиха
Пожежі в екосистемах
Інфекційні захворювання людей (1) (1)
Отруєння людей 1 1
НП (НС) соц.-політ. походження 8 6 1 2 1 3 49
Встанов. вибух. пристроїв 2 1 1 9
Виявл. застарілих боєприпасів 3 5 2 1 2 27
Загроза теракту (розп. інфекц. захв.)
Нещасні випадки з людьми 3 1 14

ВСЬОГО виникло НП (НС)

14

8

(1)

5

4

(1)

5 16

114

(4)