ЛКП «Львівелектротранс»

Код ЄДРПОУ: 03328406

Львівський трамвай, це не просто засіб для пересування. Трамвай у місті, це значно більше ніж різновид громадського транспорту, без якого львів’яни не уявляють нашого міста. Львівський трамвай, це один із символів міста Лева. ЛКП «Львівелектротранс» – одне з найстаріших підприємств міського електротранспорту.

Послугами міського трамвая і тролейбуса сьогодні користується чимало львів’ян і гостей міста. Щодня електротранспорт обслуговує близько 200 тисяч пасажирів на 8–ми трамвайних і 11–ти тролейбусних маршрутах.

Квитки і місячні проїзні картки для проїзду в електротранспорті можна придбати у мережі кіосків розташованих на зупинках, у водія, на сайті, а також через мобільний додаток Приват 24, через SMS, Bluetooth та додаток EasyWallet. 

Графік роботи


Понеділок08:00-17:00Четвер08:00-17:00
Вівторок08:00-17:00П'ятниця08:00-16:00
Середа08:00-17:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 13:00

Контакти


79012, Львів, вул. Сахарова, 2
ПосадаП.І.П.
Директор
В.о. головного інженераМуляр Роман Олександрович
Головний бухгалтерДавиденко Анджела Петрівна

Структура, принципи формування і розмір винагород


Керівник підприємства за виконання посадових обов’язків отримує заробітну плату в розмірі посадового окладу та поточне преміювання яке регулюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. за №859 та наказом Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради від 01.03.2019 за №80 «Про затвердження умов, диференційованих показників і розмірів преміювання керівників Львівських комунальних підприємств, що підпорядковані департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, та умов, диференційованих показників і розмірів виплати їм матеріальної винагороди за ефективне управління комунальним майном».  

    Розмір премії за підсумками роботи за квартал не може перевищувати двох місячних посадових окладів.

    Оклади директорів Львівських комунальних підприємств підпорядкованих департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради:

ЛКП «Львівелектротранс» — 49750 грн.

    Преміювання виплачується за рахунок коштів на оплату праці підприємства в межах затвердженого фінансового плану.

Інформація про керівництво


Підпорядковане Управлінню транспорту Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, відповідно до діючої структури Львівської міської ради, що затверджено ухвалою сесії міської ради №1467 від 09.02.2017 «Про затвердження переліку львівських комунальних підприємств у розрізі уповноважених органів та галузевих управлінь».

Основні завдання


Напрямки діяльності підприємства (відповідно до Статуту):

 • Надання послуг з перевезення населення електротранспортом, автотранспортом;
 • Організація руху транспорту;
 • Визначення потреб населення для здійснення перевезень та потреби у рухомому складі;
 • Будівництво, експлуатація, технічне обслуговування і ремонт:
  • трамвайних колій і колійних споруд;
  • споруд та електрообладнання тягових підстанцій;
  • систем телеуправління;
  • електромереж;
  • споруд та устаткування сигналізації та зв’язку;
  • будівель і споруд підприємств;

Експлуатація, діагностика, технічне обслуговування і ремонт:

 • електротранспорту та автомобільного транспорту;
 • електричного обладнання до і вище 1000 В;

Підрядна діяльність, в тому числі:

 • оренда;
 • організація і проведення екскурсійно-туристичної діяльності на електро- та автотранспорті;

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

Торгівельно-посередницька діяльність, в тому числі передача і постачання електроенергії;

Здійснення природоохоронних заходів;

Розвиток системи безперервної підготовки та перепідготовки кадрів, організація та навчання водіїв трамваїв і тролейбусів, науково-методичне забезпечення правової та кадрової роботи;

Організація відпочинку, оздоровлення та громадського харчування;

Методична практика, аналіз і вивчення стану здоров`я  та захворюваності працюючих, здійснення заходів зі зниження трудовитрат по тимчасовій непрацездатності;

Загально-будівельні роботи;

Виготовлення проектно-кошторисної документації;

Ремонт і калібрування засобів вимірювальної техніки, електровимірювальні та випробовувальні роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В;

Проектування, монтаж і пусконалагодження:

 • трамвайних колій та нестандартного обладнання і спецчастин;
 • електрообладнання тягових підстанцій;
 • електромереж;
 • електропостачання, електроосвітлення;
 • систем телеуправління;
 • обладнання сигналізації і зв’язку;
 • технологічного устаткування;
 • систем опалення, теплопостачання, водопостачання та каналізації;
 • електричного обладнання напругою до і вище 1000 В;

Розробка, проектування та виготовлення засобів технологічного оснащення, пристосувань, засобів механізації для ремонту обладнання, нестандартного обладнання, запасних частин та відновлення зношених деталей для власних потреб так і для сторонніх підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності;

Ковальські роботи;

Ливарні роботи з виготовлення запасних частин з кольорових і чорних металів;

Проведення робіт із експлуатації, ремонту, монтажу, пуску та налагодження обладнання засобів релейного захисту, зв’язку, автоматики і контрольно-вимірювальних приладів та надання інших послуг виробничого і невиробничого характеру стороннім підприємствам, організаціям, юридичним і фізичним особам на договірних засадах;

Експлуатація будівель і споруд житлово-комунального господарства Підприємства та надання послуг мешканцям гуртожитків і відомчих житлових будинків;

Розробка конструкторської, технологічної, нормативної документації;

Розробка та надання технічних умов на реконструкцію та капітальне будівництво трамвайних колій та контактних мереж;

Експлуатація, технічне обслуговування та ремонт побутово-господарської техніки;

Здійснення метрологічної діяльності, в тому числі:

 • організація метрологічного контролю і нагляду;
 • розроблення методик виконання вимірювань,  методик метрологічної атестації, повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки;
 • організація, подання на державні випробовування і повірку, а також організація і проведення ремонту засобів вимірювальної техніки;

Злив, очищення резервуарів, тари та інших ємностей від осадів з-під нафтопродуктів;

Здійснення контролю за ходом реконструкції, будівництва трамвайних колій та контактної мережі;

Надання послуг з перевезення вантажів електротранспортом та автотранспортом стороннім підприємствам, організаціям, юридичним та фізичним особами на договірних засадах;

Опосвідчування стану безпеки електроустановок споживачів, в т.ч. і тих, що вичерпали свій ресурс;

Професійна підготовка, перепідготовка, курсове професійне навчання, підвищення кваліфікації молоді та незайнятого населення з робітничих професій;

Рекламна діяльність.

Програми


Державна програма розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки

Протягом останнього десятиріччя у роботі міського електротранспорту намітилася тенденція до зменшення обсягу перевезень пасажирів і погіршення показників якості та безпеки їх транспортного обслуговування. Це спричинено значним фізичним зносом об'єктів міського електротранспорту, зокрема рухомого складу (понад 90 відсотків), нерівними умовами конкуренції комунальних підприємств, що провадять свою діяльність у сфері міського електротранспорту (далі — підприємства), з приватними автоперевізниками на ринку міських пасажирських перевезень, а також відшкодуванням не в повному обсязі вартості транспортних послуг, що надаються підприємствами на безоплатній основі окремим категоріям громадян.

Як свідчить світова практика, високі показники екологічності, провізної спроможності, окупності будівництва нових ліній, економічності, комфорту та безпеки руху міського електротранспорту зумовлюють його активний розвиток.

В Україні існують умови для розвитку міського електротранспорту, зокрема у 54 найбільших містах збережена належна інфраструктура, виробляється достатня кількість електроенергії, вітчизняні підприємства спроможні виготовляти трамвайні вагони і тролейбуси, інше обладнання. Так, парк рухомого складу налічує близько 3,3 тис. трамвайних вагонів і 4,7 тис. тролейбусів. Загальна протяжність трамвайних колій і контактних мереж становить відповідно 2,1 та 6,5 тис. кілометрів. Енергозабезпечення перевезень здійснює понад 700 тягових підстанцій, загальна потужність яких дорівнює майже 1700 тис. кВт.
Вітчизняні виробники здатні щороку виготовити понад 100 трамвайних вагонів і 300 тролейбусів, а у разі потреби збільшити обсяг виробництва і повністю забезпечити ними міста України.

Посилення ж негативних тенденцій у сфері міського електротранспорту створить реальну загрозу:

 • зниження рівня транспортної забезпеченості необхідної мобільності трудових ресурсів як фактора розвитку виробництва;
 • припинення трамвайного і тролейбусного руху в окремих містах;
 • збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів;
 • підвищення рівня забруднення навколишнього середовища насамперед у великих містах;
 • перенасичення дорожньої мережі міст менш екологічними транспортними засобами;
 • втрати десятків тисяч робочих місць на вітчизняних підприємствах, що виготовляють рухомий склад та обладнання для потреб галузі.

Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є:

 • створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення трамвайними вагонами і тролейбусами;
 • забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку міського електротранспорту;
 • збільшення питомої ваги електротранспорту у міських пасажирських перевезеннях, пріоритетний його розвиток у містах з підвищеним рівнем забруднення довкілля, у зонах масового відпочинку та щільної житлової забудови;
 • підвищення рівня технічного оснащення підприємств та ефективності їх роботи.

Для досягнення зазначеної мети передбачається розв'язати такі основні завдання:

 • адаптація підприємств галузі до роботи в ринкових умовах;
 • забезпечення державної фінансової підтримки у вирішенні питань оновлення парку трамвайних вагонів і тролейбусів;
 • налагодження серійного виготовлення сучасних трамвайних вагонів і тролейбусів, іншого обладнання для потреб галузі;
 • впровадження новітніх технологій, передусім енергозберігаючих, у процесі виготовлення, будівництва, реконструкції та модернізації трамвайних вагонів і тролейбусів, контактних мереж, тягових підстанцій, трамвайних колій, інших об'єктів, призначених для надання пасажирам транспортних послуг;
 • збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури та маршрутної мережі.

Досягнення мети та розв'язання основних завдань Програми здійснюватиметься шляхом виконання заходів, зазначених у додатках 1-7.

Шляхи розв'язання проблеми

Проблему забезпечення належного рівня перевезень пасажирів міським електротранспортом передбачається розв'язати шляхом:

 • організації ефективного управління зазначеним видом транспорту та використання його майнового комплексу;
 • забезпечення беззбиткового функціонування підприємств;
 • технічного переоснащення міського електротранспорту;
 • нормативно-правового і науково-технічного забезпечення його подальшого функціонування та розвитку;
 • створення умов для ефективного розвитку галузі.

Організація ефективного управління міським електротранспортом та використання його майнового комплексу передбачає:

 • активізацію роботи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо здійснення функцій замовника послуг з перевезень пасажирів відповідно до вимог Закону України «Про міський електричний транспорт» (1914-15);
 • передачу у разі доцільності об'єктів міського електротранспорту в оренду або концесію відповідно до законодавства;
 • створення на базі комунальних підприємств транспортних компаній для вирішення питань комплексного розвитку маршрутної мережі, виключення невиправданого дублювання приватними автоперевізниками трамвайних і тролейбусних маршрутів, ефективного використання та розвитку ремонтної інфраструктури підприємств, належного утримання рухомого складу, забезпечення безпеки руху та поліпшення якості надання транспортних послуг.

Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств передбачає:

 • вирішення центральними та місцевими органами виконавчої влади питань щодо повного відшкодування з державного та місцевих бюджетів втрат підприємств від безоплатного перевезення окремих категорій громадян, а також від установлення тарифів на проїзд у міському електротранспорті, рівень яких не покриває витрат з перевезення пасажирів;
 • збільшення власних доходів підприємств шляхом створення органами місцевого самоврядування умов для рівноцінної конкуренції на ринку транспортних послуг, здійснення ними у порядку, встановленому законодавством, регулювання граничних рівнів тарифів на проїзд для різних видів транспорту;
 • підвищення ефективності роботи із збору плати за проїзд;
 • збільшення надходжень від розміщення реклами на транспорті, оренди приміщень, надання інших додаткових послуг;
 • зменшення витрат на експлуатаційну діяльність шляхом оптимізації чисельності працівників підприємств, переведення на самостійне функціонування їх об'єктів соціальної сфери, підвищення якості технічного обслуговування і ремонту об'єктів міського електротранспорту, впровадження заходів з енергозбереження, оптимізації обсягів надання транспортних послуг та збільшення експлуатаційної швидкості рухомого складу на маршрутах.

Робота з технічного переоснащення міського електротранспорту передбачає:

 • оновлення трамвайних вагонів і тролейбусів, що вичерпали свій технічний ресурс, шляхом закупівлі сучасного вітчизняного рухомого складу;
 • будівництво та реконструкцію трамвайних і тролейбусних ліній з використанням новітніх технологій, конструкцій і спеціальних частин для трамвайних колій і контактних мереж.
 • Нормативно-правове і науково-технічне забезпечення функціонування та розвитку міського електротранспорту передбачає:
 • розроблення та затвердження нових і перегляд застарілих нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у сфері міського електротранспорту, будівництва, експлуатації та ремонту його об'єктів;
 • узгодження національних стандартів та нормативних документів у сфері функціонування міського електротранспорту з директивами Європейського Союзу;
 • удосконалення вітчизняної бази з виготовлення сучасного рухомого складу, освоєння виробництва трамвайних вагонів для вузької колії і ліній швидкісного трамвая, вагонів, пристосованих для користування особами з обмеженими фізичними можливостями, а також рухомого складу спеціального призначення — вантажного, снігоприбирального, рейкошліфувального;
 • розроблення та впровадження сучасних технологій для діагностики та відновлення технічного ресурсу трамвайних вагонів і тролейбусів.

Створення умов для пріоритетного розвитку міського електротранспорту передбачає:

 • уточнення органами місцевого самоврядування комплексних схем розвитку міського пасажирського транспорту та схем організації руху з метою збільшення обсягу пасажирських перевезень міським електротранспортом у містах з підвищеним рівнем забруднення довкілля, у зонах масового відпочинку та щільної житлової забудови;
 • здійснення заходів, спрямованих на удосконалення інфраструктури міського електротранспорту;
 • розроблення і виконання місцевих програм розвитку галузі.

Етапи виконання Програми

Виконання Програми передбачається здійснити у два етапи.

На першому етапі (2007-2010 роки) проводиться робота з:

 • розроблення першочергових нормативно-правових актів з питань забезпечення ефективного функціонування міського електротранспорту в умовах ринкової економіки;
 • поліпшення фінансового стану підприємств міського електротранспорту, зокрема шляхом відшкодування в повному обсязі підприємствам економічно обґрунтованої вартості транспортних послуг;
 • удосконалення комплексних схем розвитку міського пасажирського транспорту та схем організації руху;
 • усунення невиправданого дублювання приватними автоперевізниками трамвайних і тролейбусних маршрутів;
 • освоєння виготовлення нових типів рухомого складу, впровадження новітніх енергозберігаючих технологій у виробництво, будівництво, реконструкцію та модернізацію об'єктів міського електротранспорту;
 • припинення подальшого зменшення парку трамвайних вагонів і тролейбусів.

На другому етапі (2011-2015 роки) проводиться робота з:

 • збільшення обсягу пасажирських перевезень, забезпечення дотримання підприємствами стандартів якості транспортних послуг;
 • проведення модернізації та технічного переоснащення рухомого складу міського електротранспорту з метою зменшення ним енергоспоживання;
 • забезпечення заміни фізично зношених трамвайних вагонів і тролейбусів сучасним рухомим складом;
 • збільшення протяжності мережі трамвайних і тролейбусних ліній.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість:

 • у соціальній сфері — підвищити рівень задоволення потреби населення у високоякісних та безпечних перевезеннях трамваями і тролейбусами, забезпечити розвиток маршрутної мережі міського електротранспорту, поліпшити екологічний стан у містах з підвищеним рівнем забруднення довкілля, у зонах масового відпочинку та щільної житлової забудови;
 • в економічній сфері — забезпечити ефективне використання електроенергії та зменшити обсяг імпорту нафтопродуктів, розширити обсяг виробництва конкурентоспроможного рухомого складу та обладнання для міського електротранспорту, що сприятиме економічному зміцненню підприємств та створенню нових робочих місць;
 • у технологічній сфері — освоїти серійне виробництво нових типів сучасного рухомого складу з високим рівнем інновацій, а також обладнання, що дозволяє зменшити енергоспоживання трамвайними вагонами і тролейбусами, покращити показники надійності, комфортності та безпеки пасажирських перевезень.

Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється згідно з додатками 1-7 за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, у тому числі власних коштів підприємств.

Обсяг коштів, що спрямовуються на виконання цієї Програми, визначається щороку під час складання проекту Державного бюджету України з урахуванням обсягу коштів, передбачуваних для фінансування Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки (1869-15) за напрямом «Розвиток міського електротранспорту, оновлення рухомого складу».

Виділення коштів з державного бюджету для фінансування заходів Програми провадиться за умови спрямування з цією метою відповідних коштів з місцевого бюджету та інших джерел.

Проекти


 • «Пілотний проект» встановлення новітніх систем моніторингу та оповіщення. Встановлення електронних компостерів.
 • Встановлення атомату із продажу талонів та карток.
 • Відкриття трамвайного маршруту до житлового масиву Сихів.

Основна діяльність


Організація руху електротранспорту, організація і проведення екскурсійно-туристичної діяльності на електро- та автотранспорті, рекламна діяльність,професійна підготовка населення з робітничих професій.

Технічні характеристики


Чисельність працівників станом на 18.07.2016 р. – 1061, із них жінок – 408.

Основний напрямок діяльності підприємства: Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (КВЕД 49.31) (перевезення пасажирів міським трамваєм і тролейбусом).

Все майно ЛКП «Львівелектротранс» є комунальною власністю громади м. Львова і закріплюється за ним на праві господарського відання.

Площа земель та приміщень, які перебувають:

Передані йому на праві господарського відання або оперативного управління: земель 17,415 га (розмір земельних площ може уточнюватися в зв’язку із реконструкцією і будівництвом трамвайних і тролейбусних ліній), приміщень – 67455,8 м. кв.

Транспортна інфраструктура станом на 18 липня 2016 року: загальна протяжність рейкового господарства 73,503 км., загальна протяжність тролейбусних ліній 117,340 км., кількість тягових підстанцій – 19;

Рухомий склад станом на 18 липня 2016 р.: трамваїв: 124, тролейбусів 78.

Щорічні звіти підприємства подаються в корпорацію «Укрелектротранс» і публікуються на сайті цієї корпорації. Основні показники звітів за І квартал 2016 р. згруповано у таблиці. У таблиці 3 наведено інформацію про перевезення пасажирів у 2015 році.

Положення


Загальні положення

 1. Львівське комунальне підприємство «Львівелектротранс» (надалі - Підприємство), засновником якого є Львівська міська рада (надалі - Власник), створене ухвалою та підпорядковане Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, який є представником власника – територіальної громади м. Львова і є органом (надалі – Уповноважений орган) до сфери управління якого входить комунальне підприємство.
 2. У своїй діяльності Підприємство керується Господарським і Цивільним кодексом України, Законами України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про міський електричний транспорт» та іншими законодавчими актами, а також цим Статутом.
 3. Найменування підприємства:
  1. Повна назва: Львівське комунальне підприємство «Львівелектротранс»;
  2. Скорочена назва: ЛКП «Львівелектротранс»;
  3. Місцезнаходження підприємства: 79012, м. Львів, вул. Сахарова, 2.

Мета і предмет діяльності

 1. Підприємство створене із метою:
  1. Отримання прибутку;
  2. Надання послуг з перевезення населення електротранспортом, автотранспортом та інших послуг;
  3. Створення додаткових місць праці та на основі отриманого прибутку покращення економічних та соціальних умов колективу Підприємства;
 2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:
  1. Надання послуг із перевезення населення електротранспортом, автотранспортом;
  2. Організація руху транспорту;
  3. Вивчення потреб населення для здійснення перевезень та потреби в рухомому складі;
  4. Визначення потреби у рухомому складі;
  5. Будівництво, експлуатація, технічне обслуговування і ремонт:
   • трамвайних колій і колійних споруд;
   • споруд та електрообладнання тягових підстанцій;
   • систем телеуправління;
   • електромереж;
   • споруд та устаткування сигналізації та зв’язку;
   • будівель і споруд підприємств;
  6. Експлуатація, діагностика, технічне обслуговування і ремонт:
   • електротранспорту та автомобільного транспорту;
   • електричного обладнання до і вище 1000 В;
  7. Підрядна діяльність, в тому числі:
   • оренда;
   • організація і проведення екскурсійно-туристичної діяльності на електро- та автотранспорті;
  8. 2.2.8. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
  9. 2.2.9. Торгівельно-посередницька діяльність, в тому числі передача і постачання електроенергії;
  10. 2.2.10. Здійснення природоохоронних заходів;
  11. 2.2.11. Розвиток системи безперервної підготовки та перепідготовки кадрів, організація та навчання водіїв трамваїв і тролейбусів, науково-методичне забезпечення правової та кадрової роботи;
  12. 2.2.12. Організація відпочинку, оздоровлення та громадського харчування;
  13. 2.2.13. Методична практика, аналіз і вивчення стану здоров`я  та захворюваності працюючих, здійснення заходів зі зниження трудовитрат по тимчасовій непрацездатності;
  14. 2.2.14. Загально-будівельні роботи;
  15. 2.2.15. Виготовлення проектно-кошторисної документації;
  16. 2.2.16. Ремонт і калібрування засобів вимірювальної техніки, електровимірювальні та випробовувальні роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В;
  17. 2.2.17. Проектування, монтаж і пусконалагодження:
  18. - трамвайних колій та нестандартного обладнання і спецчастин;
  19. - електрообладнання тягових підстанцій;
  20. - електромереж;
  21. - електропостачання, електроосвітлення;
  22. - систем телеуправління;
  23. - обладнання сигналізації і зв’язку;
  24. - технологічного устаткування;
  25. - систем опалення, теплопостачання, водопостачання та каналізації;
  26. - електричного обладнання напругою до і вище 1000 В;
  27. 2.2.18. Розробка, проектування та виготовлення засобів технологічного оснащення, пристосувань, засобів механізації для ремонту обладнання, нестандартного обладнання, запасних частин та відновлення зношених деталей для власних потреб так і для сторонніх підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності;
  28. 2.2.19. Ковальські роботи;
  29. 2.2.20. Ливарні роботи з виготовлення запасних частин з кольорових і чорних металів;
  30. 2.2.21. Проведення робіт із експлуатації, ремонту, монтажу, пуску та налагодження обладнання засобів релейного захисту, зв’язку, автоматики і контрольно-вимірювальних приладів та надання інших послуг виробничого і невиробничого характеру стороннім підприємствам, організаціям, юридичним і фізичним особам на договірних засадах;
  31. 2.2.22. Експлуатація будівель і споруд житлово-комунального господарства Підприємства та надання послуг мешканцям гуртожитків і відомчих житлових будинків;
  32. 2.2.23. Розробка конструкторської, технологічної, нормативної документації;
  33. 2.2.24. Розробка та надання технічних умов на реконструкцію та капітальне будівництво трамвайних колій та контактних мереж;
  34. 2.2.25. Експлуатація, технічне обслуговування та ремонт побутово-господарської техніки;
  35. 2.2.26. Здійснення метрологічної діяльності, в тому числі:
  36. - організація метрологічного контролю і нагляду;
  37. - розроблення методик виконання вимірювань,  методик метрологічної атестації, повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки;
  38. - організація, подання на державні випробовування і повірку, а також організація і проведення ремонту засобів вимірювальної техніки;
  39. 2.2.27. Злив, очищення резервуарів, тари та інших ємностей від осадів з-під нафтопродуктів;
  40. 2.2.28. Здійснення контролю за ходом реконструкції, будівництва трамвайних колій та контактної мережі;
  41. 2.2.29. Надання послуг з перевезення вантажів електротранспортом та автотранспортом стороннім підприємствам, організаціям, юридичним та фізичним особами на договірних засадах;
  42. 2.2.30. Опосвідчування стану безпеки електроустановок споживачів, в т.ч. і тих, що вичерпали свій ресурс;
  43. 2.2.31. Професійна підготовка, перепідготовка, курсове професійне навчання, підвищення кваліфікації молоді та незайнятого населення з робітничих професій;
  44. 2.2.32. Рекламна діяльність.
 3. 2.3. Підприємство діє на принципі самоокупності.

3. Юридичний статус Підприємства

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту, який затверджується уповноваженим органом та реєструється у встановленому законом порядку.

Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства.

3.3. Підприємство має самостійний баланс, рахунки (в тому числі валютний) в установах банків, печатки, бланки із своїм найменуванням.

3.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно із чинним законодавством.

Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, Власника, Уповноваженого органу. Держава, Власник, Уповноважений орган не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.

3.5. Участь підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об`єднаннях здійснюється на добровільних засадах, за погодженням з Уповноваженим органом та Власником, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України.

3.6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді та інших юрисдикційних органах.

4. Майно підприємства

4.1. Майно Підприємства становлять основні та оборотні засоби, а також інші активи, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майно Підприємства є комунальною власністю громади м. Львова і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство).

Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

4.3. Підприємство має право, за погодженням з Уповноваженим органом, здавати в оренду юридичним та фізичним особам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать. Передача в оренду цілісних майнових комплексів Підприємства чи його структурних підрозділів, філіалів, цехів, нежитлових приміщень Підприємства здійснюються за рішенням виконавчого комітету.

Відчудження засобів виробництва, що є комунальною власністю і закріплені за Підприємством здійснюється:

4.3.1. Вартість менше 20 мінімальних заробітних плат – за погодженням з Уповноваженим органом;

4.3.2. Вартість від 20 до 100 мінімальних заробітних плат – за погодженням із Уповноваженим органом;

4.3.3. Вартість більше 100 мінімальних заробітних плат – за погодженням із Власником у порядку, встановленому чинним законодавством.

Кошти, отримані в результаті відчуження зазначеного майна, використовуються відповідно до чинного законодавства.

4.4. Джерелами формування майна підприємства є:

4.4.1. Комунальне майно, передане йому Власником, виконавчим комітетом Львівської міської ради, Уповноваженим органом;

4.4.2. Доходи, отримані від продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

4.4.3. Кредити банків та інших кредиторів;

4.4.4. Капітальні вкладення, дотації, субвенції з бюджетів;

4.4.5. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

4.4.6. Придбання майна інших юридичних чи фізичних осіб;

4.4.7. Інше майно, цінності, набуті на підставах не заборонених чинним законодавством України;

4.4.8. Доходи від цінних паперів.

4.5. До затвердження цього Статуту, в статутний фонд підприємства входить комунальне майно, що передане йому Власником, виконавчим комітетом Львівської міської ради, Уповноваженим органом.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності Підприємство наділяється Власником статутним фондом в розмірі 100,0 млн. грн., який формується обротними, необоротними активами, грошовими коштами.

Власник має право власності на статутний фонд, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку Підприємства, а також його активів у разі його ліквідації відповідно до чинного законодавства.

4.6. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав фізичними, юридичними особами чи державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або господарського суду чи в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством.

5. Права та обов’язки підприємства

5.1. Права підприємства:

5.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до кон’юнктури ринку товарів (робіт, послуг), галузевих науково-технічних прогнозів, програми соціально-економічного розвитку міста, галузевих програм та економічної ситуації;

5.1.2. Підприємство реалізує свої товари, роботи, послуги і залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної доцільності, а у випадках передбачених законодавством України чи нормативними актами Власника, за фіксованими цінами;

5.1.3. Підприємство за погодженням з Уповноваженим органом та Власником може створювати на території України дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, які будуть діяти на основі відповідних статутів та положень;

5.1.4. Підприємство самостійно приймає рішення, видає накази, вказівки в межах своєї компетенції.

5.2. Обов`язки підприємства:

5.2.1. Підприємство забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно із чинним законодавством України;

5.2.2. Підприємство здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних засобів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та введення в дію придбаного обладнання;

5.2.3. Підприємство здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення, виробництва, проводить придбання необхідних матеріально-технічних ресурсів у підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, а також у фізичних осіб;

5.2.4. Підприємство створює належні умови для високпродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, соціального страхування;

5.2.5. Підприємство здійснює заходи з вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне та раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

5.2.6. Підприємство виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища, його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства України;

5.2.7. Підприємство забезпечує виконання річного фінансового плану.

5.3. При визначенні стратегії господарської діяльності, Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні та комунальні замовлення.

Доведені у встановленому порядку державні та комунальні контракти і державні та комунальні замовлення є обов`язковими для виконання.

5.4. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Керівник підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

5.5. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності чи чинного законодавства України.

6. Управління підприємством

6.1. Управління Підприємством здійснює його керівник.

6.2. Призначення керівника на посаду відбувається шляхом укладання з ним контракту. Контракт укладає Уповноважений орган за погодженням із міським головою.

Підприємство за погодженням з Уповноваженим органом визначає структуру управління і встановлює штатний розпис.

6.3. Умови контракту з керівником передбачають:

6.3.1. термін дії контракту;

6.3.2. права та обов’язки сторін;

6.3.3. відповідальність керівника перед Власником та Уповноваженим органом;

6.3.4. умови праці та компенсації;

6.3.5. умови звільнення з посади та гарантії.

6.4. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування, органів державної влади, а також інших органів управління даного підприємства.

6.5. Керівник підприємства:

6.5.1. несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства;

6.5.2. діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в інших підприємствах, установах та організаціях;

6.5.3. видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками Підприємства;

6.5.4. розпорядження коштами та майном відповідно до чинного законодавства;

6.5.5. укладає договори, видає довіреності, у тому числі і з правом передоручення;

6.5.6. відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

6.5.7. несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

6.5.8. здійснює інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

6.6. Керівник Підприємства не вправі приймати рішення, обов’язкові для Власника, Уповноваженого органу.

Керівник Підприємства підзвітний та підконтрольний Уповноваженому органу.

6.7. Заступник керівника Підприємства призначається на посаду і звільняється з посади керівником Підприємства за погодженням з Уповноваженим органом, керівники підрозділів (депо, цехів, служб, відділів, відділень, дільниць та інших аналогічних підрозділів підприємства) призначаються на посаду і звільняються з посади керівником Підприємства без погодження із Уповноваженим органом.

6.8. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності, на основі Трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством;

6.9. Трудовий колектив Підприємства:

6.9.1. розглядає і затверджує проект колективного договору;

6.9.2. розглядає та вирішує згідно зі Статутом питання самоврядування трудового колективу;

6.9.3. визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Підприємства соціальних пільг;

6.9.4. бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород.

6.10. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися керівник Підприємства. Вибори здійснюються таємним голосуванням строком на 2 роки не менш як 2/3 голосів. Члени виборного органу не можуть звільнятися з роботи або переводитися на інші посади з ініціативи адміністрації підприємства без згоди відповідного виборного органу цього колективу.

6.11. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

6.12. Право укладання Колективного договору від імені Власника надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

7. Правові відносини між Уповноваженим органом і Підприємством

7.1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна діяльність, інвестиційна та інші програми Власника покладаються в основу діяльності Підприємства.

7.2. До виключної компетенції Уповноваженого органу належать:

7.2.1. визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

7.2.2. затвердження Положень про філії та представництва, затвердження Статутів дочірних підприємств;

7.2.3. призначення та звільнення за погодженням з міським головою керівника Підприємства;

7.2.4. погодження Підприємству створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв;

7.2.5. створення спільно із Управлінням комунальної власності департаменту економічної політики ліквідаційної комісії, затвердження проміжного ліквідаційного балансу;

7.2.6. затвердження річних фінансових планів Підприємства та контроль їх виконання;

7.2.7. затвердження штатного розпису та організаційної структури підприємства.

7.3. Уповноважений орган має право:

7.3.1. отримувати повну інформацію щодо діяльності Підприємства;

7.3.2. знайомитися з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими документами;

7.3.3. надавати Підприємству допомогу у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Підприємства;

7.3.4. встановлювати рівень рентабельності діяльності Підприємства;

7.3.5. контролювання виконання завдань, покладених Власником на Підприємство.

7.4. Уповноважений орган приймає на себе такі зобов’язання:

7.4.1. виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов’язання стосовно Підприємства;

7.4.2. сприяти Підприємству у здійсненні мети його діяльності;

7.4.3. не розголошувати конфеденційну інформацію про діяльність Підпримства.

8. Статутний фонд підприємства

8.1. Мінімальний розмір статутного фонду підприємства становить 436 734 228, 87 грн.

8.2. Для здійснення фінансово-господарської діяльності Власник наділяє підприємство статутним фондом у розмірі 436 743 228, 87 грн., який формується оборотними і необоротними активами.

8.3. Власник має право на статутний фонд, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку Підприємства, а також його активів у разі його ліквідації відповідно до чинного законодавства.

8.4. Виконавчий комітет Львівської міської ради здійснює передачу оборотних та необоротних активів від одного комунального підприємства до іншого, а також передачу оборотних і необоротних активів від Уповноваженого органу до підпорядкованого комунального підприємства.

8.5. У разі, якщо вартість активів підприємства за результатами його діяльності виявиться меншою ніж розмір статутного фонду, передбаченого Статутом Підприємства, Уповноважений орган зобов’язаний провести у встановленому законодавством порядку зменшення його статутного фонду, але не нижче встановленого ухвалою міської ради мінімального розміру статутного фонду.

9. Господарська та соціальна діяльність Підприємства

9.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є чистий прибуток.

9.2. Частка чистого прибутку Підприємства, яка залишається після сплати обов’язкових платежів до бюджету, є власністю підприємства та використовується ним для господарської та фінансово-інвестиційної діяльності.

9.3. Підприємство може створювати цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних із його діяльністю: Фонд розвитку виробництва; Фонд споживання; Резервний фонд; інші фонди.

9.3.1. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку та амортизаційних відрахувань у порядку, передбаченому чинним законодавством. Кошти Фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначаються кошторисом.

9.3.2. Фонд оплати праці створюється у розмірах, які визначаються згідно із чинним законодавством. Джерелом надходження коштів на оплату праці працівників підприємства є частина доходу, отриманого в результаті господарської діяльності Підприємства. Керівник підприємства самостійно обирає форми та системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згідно із чинним законодавством. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства (заробітна плата, одноразові виплати, винагороди та інші умови) визначаються контрактом.

9.3.3. Резервний Фонд Підприємства утворюється у розмірі не більше 15-ти відсотків Фонду споживання і призначається для покриття витрат, які пов’язані з відшкодуванням збитків і позапланових витрат.

9.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є чистий прибуток, амортизаційні відрахування, кредити та інші кошти, передбачені чинним законодавством.

9.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами у всіх сферах виробничої діяльності здійснюється на основі договорів.

9.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно із чинним законодавством України.

9.7. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров`я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів Трудового колективу та їх сімей вирішуються Трудовим колективом за участю Керівника Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.

9.8. Лікарсько-оздоровчі підрозділи Підприємства – санаторій-профілакторій та здоров пункти, як його структурні підрозділи, керуються в своїй діяльності «Положенням про санаторій-профілакторій», затвердженим директором Підприємства, законодавчими актами Міністерства охорони здоров`я, іншим чинним законодавством України, а також даним статутом.

9.9. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

10. Ліквідація і реорганізація Підприємства

10.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

10.2. Реорганізація Підприємства відбувається на підставі ухвали міської ради. При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Підприємства переходить до його правонаступників.

10.3. Підприємство ліквідується у випадках:

10.3.1. прийняття відповідної ухвали міської ради;

10.3.2. визнання його банкрутом;

10.3.3. якщо прийнято рішення про заборону діяльності Підприємства через невиконання умов, встановлених законодавством та у передбачений рішенням термін не забезпечено дотримання цих умов або не змінено вид діяльності;

10.3.4. якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи Підприємства та (або) рішення про створення Підприємства;

10.3.5. його збитковості та на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

10.4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється управлінням комунальної власності департаменту економічної політики спільно із Уповноваженим органом. До складу ліквідаційної комісії входять представники управління комунальної власності департаменту економічної політики, Уповноваженого органу та Підприємства. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також терміни для заяви претензій кредиторами визначаються ліквідаційною комісією. У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

10.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його на затвердження Власнику. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, що ліквідується, повідомляють про його ліквідацію у письмовій формі.

10.6. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до Трудового законодавства України.

11. Внесення змін та доповнень до Статуту

11.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Уповноваженим органом і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

11.2. Копія статуту після державної реєстрації змін та доповнень подається в управління економіки департаменту економічної політики.


Оновлено: 07.11.2022, 10:25