Конкурс наукових робіт серед учнів 7−11 класів м. Львова

  • 12.03.2019, 12:40
  • Прес-служба ЛМР
Аби залучити школярів до процесу самоосвіти та саморозвитку, аби зацікавити їх працювати із науковою літературою, формувати культури наукового дослідження управлінням освіти ЛМР організовано конкурс науково-дослідних робіт. До участі в конкурсі запрошують учнів 7−11 класів м. Львова, які мають науково — дослідні роботи з математики та інформатики.

Науково-дослідна робота має бути актуальною, мати пошуковий та дослідницький характер і практичне значення, побудована за певною структурою. Основними елементами структури в порядку розташування є: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, тези, додатки, рецензія наукового керівника.

Технічне оформлення матеріалів:

• Комп’ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14, Times New Roman,

• текст роботи друкується тільки з одного боку аркуша формату А4 (інтервал 1,5).

• Поля: ліве, верхнє та нижнє — не менше 20 мм; праве — не менше 10 мм.

• Всі сторінки, враховуючи тези та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається

• титульна, на якій цифра 1 не ставиться.

Роботи в друкованому та електронному варіантах (можлива мультимедійна презентація) та заявку на участь у конкурсі подати у гімназію «Євшан» заступнику директора з НВР Дячищин І. М. до 29.03.2019 р.

Конкурс проводиться в два етапи:

· І етап (заочний): визначення наукового рівня роботи та оцінювання змісту;

· ІІ етап: захист наукової роботи.

Представлення робіт проводиться згідно з встановленим регламентом: час захисту — до 10 хв., кількість слайдів — до 15.

Конкурс буде проведено 5 квітня на базі Львівської гімназії «Євшан» [email protected].