Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові Садовий Андрій Іванович — Міський голова Львова

Виконавчий орган Львівської міської ради, який займається архітектурно-будівельним контролем та удосконаленням містобудівництва.

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-17:00
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79034, Львів, вул. Угорська, 7а
+38 (032) 254-66-90
+38 (032) 254-66-94

Документи

Громадська рада

Персональний склад Громадської ради:

 • Дегтяренко Д. О.
  член ГО «Асоціація будівельників «Будіндустрія»
 • Дячишин А. Б.
  член ГО «Комітет підприємців Львівщини»
 • Куровець Р. І.
  член ГО «Правозахисний Центр імені Генерала УНР Володимира Сікевича»
 • Кардаш І. Б.
  член ГО «Галицька Нерухомість»
 • Уський А. Р.
  член ГО «Європейський Вектор»

Інформація про діяльність

 • Повноваження
 • Основні завдання
 • Положення
 1. Контроль за дотриманням законодавства України у сфері містобудівної діяльності, вимог будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, проектної документації.
 2. Надання (отримання, реєстрації), повернення (відмови у видачі) чи анулювання (скасування реєстрації) документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівельних об‘єктів І, ІІ, ІІІ, ІV категорій складності, розташованих у межах м. Львова.
 3. Контроль за виконанням приписів про усунення порушень вимог законодавства України у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів та правил.
 4. Проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які застосовуються у будівництві, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічним умовам, затвердженим проектним вимогам, рішенням, а також своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації.
 5. Розгляд справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності з прийняттям відповідних рішень згідно з вимогами Законів України “Про регулювання містобудівної діяльності“ та “Про відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності“.

Загальні положення

 1. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові (надалі – Інспекція) є виконавчим органом Львівської міської ради, що створений на підставі ухвали міської ради від 19.06.2015 № 4780 “Про створення інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Львівської міської ради“, Законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства“, “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Інспекція є підзвітна і підконтрольна міській раді, підпорядкована Львівському міському голові, а з питань здійснення повноважень, передбачених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності“, є підконтрольна Держархбудінспекції України. 
 3. Інспекція є юридичною особою, відповідно до чинного законодавства України є розпорядником бюджетних коштів, має самостійний баланс, рахунки у територіальних представництвах Державної казначейської служби України та в установах банків, штампи і бланки, право набувати майнові права і обов’язки, виступати позивачем і відповідачем у судах від свого імені, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 4. Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету та розпорядженнями Львівського міського голови.
 5. Інспекція є правонаступником прав та обов’язків Державної архітектурно-будівельної інспекції України (надалі - Держархбудінспекції України) щодо здійснення переданих повноважень відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності України.

Основні завдання

 1. Основним завданням Інспекції є здійснення відповідно до законодавства України державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

Повноваження Інспекції

 1. Інспекція відповідно до покладених на неї завдань:
  1. Надає, отримує, реєструє, повертає документи, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію.
  2. Приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків).
  3. Подає Держархбудінспекції України інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.
  4. Здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства України у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів.
  5. Здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.
  6. Розглядає відповідно до законодавства України справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.
  7. Розглядає відповідно до законодавства України справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності з прийняттям відповідних рішень.
  8. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Права посадових осіб Інспекції

 1. Посадові особи інспекції для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:
  1. Безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню.
  2. Складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону.
  3. Видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:
   1. Усунення порушення вимог законодавства України у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил.
   2. Зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимогам законодавства України у сфері містобудівної діяльності, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт.
  4. Проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації.
  5. Проводити згідно із законодавством України перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.
  6. Залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій.
  7. Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.
  8. Вимагати у випадках, передбачених законодавством України, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
  9. Забороняти за вмотивованим письмовим рішенням керівника Інспекції чи його заступників експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію.
  10. Здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та відеотехніки.
  11. Здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

Структура та організація роботи 

 1. Інспекцію очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до розпорядження Львівського міського голови у порядку, визначеному законодавством України, за результатами відкритого конкурсу. Про призначення начальника Львівський міський голова повідомляє Держархбудінспекцію України. 
 2. На посаду начальника Інспекції призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п’ять років.
 3. Начальник інспекції безпосередньо підпорядкований Львівському міському голові, підконтрольний та підзвітний Львівській міській раді. 
 4. До складу Інспекції входять: 
  1. Відділ здійснення декларативних та дозвільних процедур.
  2. Відділ прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
  3. Відділ інспекційної роботи.
  4. Відділ організаційного та бухгалтерського забезпечення.
  5. Юридичний відділ. 
 5. Структурні підрозділи інспекції очолюють начальники, яких призначає та звільняє з посад начальник Інспекції у порядку, визначеному законодавством України.
 6. Начальник Інспекції має двох заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням начальника Інспекції відповідно до закону.
 7. Заступники начальника Інспекції виконують функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником Інспекції.
 8. Інспекція видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.
 9. Начальник Інспекції:
  1. Очолює Інспекцію, здійснює керівництво діяльністю Інспекції, представляє у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом завдань.
  2. Організовує та контролює виконання в Інспекції Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Держархбудінспекції України, ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови.
  3. Призначає на посаду та звільняє з посади відповідно до закону працівників Інспекції.
  4. Здійснює інші повноваження, визначені законом.
 10. Призначення особи на посаду в Інспекції, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, здійснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у Держархбудінспекції України з перевіркою рівня його кваліфікації та знань через проведення заліку. Про успішне складення заліку Держархбудінспекція України повідомляє Інспекцію.
 11. Інспекція під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє у встановленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями. У порядку встановленому законодавством при Інспекціїї створюється та діє громадська рада.
 12. Держархбудінспекція України передає Інспекції відповідну документацію у процесі роботи спільної комісії з передачі такої документації, зокрема документації, пов’язаної з наданням права на виконання підготовчих та будівельних робіт, а також здійсненням державного архітектурно-будівельного контролю щодо об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, декларацій про готовність до експлуатації об’єктів I, II та III категорій складності, зареєстрованих не раніше ніж за три місяці до дати утворення спільної комісії.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Інспекції

 1. Інспекція утримується за рахунок бюджетних коштів, затверджених у встановленому порядку. Кошторис та штатний розпис Інспекції затверджує Львівський міський голова за поданням начальника Інспекції та за погодженням з департаментом фінансової політики.
 2. Працівники Інспекції є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обв’язки, відповідальність, умови праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими нормативними актами.
 3. Граничну чисельність працівників Інспекції встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
 4. Інспекція та її працівники забезпечуються засобами, необхідними для провадження своєї діяльності.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію Інспекції проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.