Управління державної реєстрації

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-18:00
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79040, Львів, вул. Городоцька, 299
+38 (032) 255-62-82
+38 (032) 255-62-02

Відділи та підрозділи

Телефони управління державної реєстрації:

254-67-58 — в.о. начальника відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

254-67-59 — державні реєстратори відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

254-67-60 — державні реєстратори відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

254-67-57 — в.о. начальника відділу реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

254-67-61 — державні реєстратори відділу реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

255-62-02 — державні реєстратори відділу реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

255-62-41 — бухгалтерія

255-62-82 — канцелярія

Документи

Інформація про діяльність

 • Повноваження
 • Основні завдання
 • Положення
 1. Забезпечення виконання покладених на органи місцевого самоврядування повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; а також реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 2. Забезпечення реалізації юридичними та фізичними особами своїх прав у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
 3. Забезпечення державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
 4. Формування та ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 5. Забезпечення надання відповідно до закону інформації про державну реєстрацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 6. Встановлення відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства України, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами.
 7. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до законодавства України.
 8. Формування, ведення та зберігання реєстраційних справ та інших документів, отриманих та створених державним реєстратором під час проведення реєстраційної дії.
 9. Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
 10. Підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.
 11. У межах компетенції проведення експертизи нормативно-правових актів міської ради, виконавчого комітету та міського голови, а також аналізу та опрацювання інформації з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під час проведення реєстраційних дій.

 Основними завданнями управління є:

 • Забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, фізичних осіб – підприємців.
 • Забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 • Забезпечення державної реєстрації та проведення інших дозвільно-реєстраційних дій у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 • Ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Державного реєстру прав та надання відомостей з нього.
 • Формування та ведення реєстраційних справ.
 • Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
 • Здійснення інших повноважень, визначених чинним законодавством та нормативно-правовими актами.

Загальні положення

 1. Управління державної реєстрації Львівської міської ради (надалі — управління) є виконавчим органом Львівської міської ради, утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання» та згідно з чинним законодавством України.
 2. Управління є підпорядкованим міському голові, виконавчомукомітету, підзвітним та підконтрольним міській раді. Управління є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.
 4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у територіальних органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Основні завдання

 1. Управління утворене для забезпечення проведення державної реєстрації державними реєстраторами, які входять до складу апарату виконавчого комітету Львівської міської ради.
 2. Управління:
  1. здійснює матеріально — технічне забезпечення роботи державних реєстраторів;
  2. здійснює координацію та організацію роботи державних реєстраторів;
  3. здійснює регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо юридичних осіб;
  4. у межах своєї компетенції узагальнює та розробляє пропозиції щодо вдосконалення практичного застосування законодавства України і вносить їх на розгляд виконавчого комітету;
  5. сприяє розвитку та створенню сприятливого інвестиційного клімату на території міста шляхом спрощення процедури реєстрації, надає консультативні безоплатні послуги юридичним і фізичним особам щодо реєстрації, припинення діяльності підприємств, організацій, установ;
  6. здійснює інформаційне та консультативне забезпечення суб'єктів підприємництва з питань державної реєстрації;
  7. здійснює організацію проведення виїмки, витребування документів з реєстраційних справ;
  8. здійснює державну реєстрацію юридичних осіб згідно з чинним законодавством України;
  9. виконує інші функції, що випливають з покладених на управління завдань.

Структура та організація

 1. Управління очолює начальник управління — державний реєстратор, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови за погодженням з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.
 2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. відділ реєстрації: — сектор реєстрації; — сектор комп'ютерного забезпечення та електронного обміну.
  2. відділ інформації та діловодства.
 3. До складу управління також входять посади:
  1. заступника начальника управління;
  2. заступника начальника управління, начальника відділу реєстрації;
  3. бухгалтера, спеціаліста відповідної категорії;
  4. референта, спеціаліста відповідної категорії;
  5. юрисконсульта, спеціаліста відповідної категорії.
 4. Призначення та звільнення з посад:
  1. заступника начальника управління та заступника начальникауправління,начальника відділу реєстрації здійснюється розпорядженням міського голови за поданням начальника управління
  2. державного реєстратора;
  3. інших працівників управління здійснюється керівником управління у встановленому чинним законодавством порядку.
 5. Безпосередні повноваження відділів, секторів управління та Порядок діяльності визначаються окремими положеннями, які підлягають затвердженню керівником управління.

Керівництво управлінням

 1. Найвищою посадовою особою управління є начальник управління — державний реєстратор, який здійснює керівництво управлінням, виступає від його імені та несе персональну відповідальність за виконання завдань управління.
 2. Начальник управління — державний реєстратор:
  1. у межах своїх повноважень та на виконання завдань управління видає накази, які обов'язкові для виконання всіма підпорядкованими структурами та посадовими особами;
  2. здійснює безпосереднє керівництво діяльністю управління і персонально відповідає за виконання покладених на управління завдань;
  3. планує роботу управління і забезпечує виконання перспективних і поточних планів його роботи;
  4. визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками управління, аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності, забезпечує підвищення кваліфікації працівників;
  5. Організовує роботу відповідно до посадових інструкцій працівниками управління, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку;
  6. забезпечує опрацювання і підготовку документів з питань, віднесених до компетенції управління;
  7. вирішує питання взаємодії управління з органами статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та іншими органами державної влади та місцевого самоврядування;
  8. здійснює контроль за дотриманням в управлінні правил діловодства;
  9. здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства;
  10. здійснює державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб — підприємців.
  11. здійснює преміювання, надання відпусток, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань,допомоги на оздоровлення, службових відряджень щодо заступника начальника управління та заступника начальника управління, начальника відділу реєстрації.

Компетенція управління

До компетенції управління відносяться такі повноваження:

 1. здійснення у встановленому порядку державної реєстрації (перереєстрації) об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, місцевих об'єднань громадян, організацій (об'єднань) роботодавців, органів територіальної самоорганізації населення, які створюються і діють відповідно до законодавства, реєстрація статутів (положень) громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону;
 2. здійснення державної реєстрації змін та доповнень до установчих документів місцевих об'єднань громадян, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів територіальної самоорганізації населення, громадських формувань з охорони громадського порядку та кордонів;
 3. ведення Реєстру громадських організацій, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, громадських формувань з охорони громадського порядку та кордону;
 4. ведення діловодства, пов'язаного з організацією державної реєстрації та збереженням реєстраційних справ;
 5. забезпечення функціонування архіву, створення умов для схоронності, зберігання і використання архівних документів;
 6. участь у судових засіданнях з питань законності державної реєстрації, реєстрації змін (доповнень) до установчих документів, реєстрації припинення діяльності юридичних та фізичних осіб — підприємців;
 7. видача довідок та надання відповідей на листи та звернення юридичних та фізичних осіб;
 8. забезпечення надання відповідної інформації до представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Львівській області, органу державної статистики, органів державної податкової служби, Пенсійного фонду, фонду соціального страхування та інших органів;
 9. проведення за вмотивованою постановою слідчого виїмки документів з реєстраційних справ, а також витребування документів з реєстраційних справ на підставі актів суду;
 10. розгляд звернень, запитів, заяв, скарг та інших документів юридичних та фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції управління;
 11. внесення на розгляд міському голові, виконавчому комітету пропозицій з питань вдосконалення роботи щодо реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності
 12. забезпечення виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації" з дотриманням положень нормативно-правових актів України.

Права управління

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
  1. залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
  2. одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
  3. скликати у встановленому порядку наради з питань, якіналежать до його компетенції;
  4. контролювати виконання власних наказів та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні наказів управління;
 2. Управління користується також іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших норм чинного законодавства України.
 3. Накази управління, прийняті у межах його компетенції, є обов'язковими для виконання на території міста всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами і громадянами.
 4. Накази управління, що суперечать чинному законодавству або інтересам територіальної громади міста чи окремих громадян, можуть бути скасовані виконавчим комітетом, міським головою або у судовому порядку.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Фінансове забезпечення управління здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова. Кошторис управління затверджується начальником управління — державним реєстратором за погодженням з директором департаменту фінансової політики.
 2. Для забезпечення діяльності управління, його структурних підрозділів за ними на праві оперативного управління закріпляється майно, що є комунальною власністю громади міста.
 3. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.
 4. Граничну чисельність працівників управління встановлює міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою. Структура управління затверджується виконавчим комітетом.
 5. Штатний розпис управління затверджується начальником управління — державним реєстратором за погодженням з директором департаменту фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків,які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень відшкодовується у встановленому законом порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідація та реорганізація управління проводиться міською радою у порядку визначеному чинним законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.