Управління туризму Департамент розвитку

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-17:00
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79006, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 103
+38 (032) 297-57-53
+38 (032) 297-57-53

Документи

Комунальні підтриємства, які входять до складу

Інформація про діяльність

 • Повноваження
 • Основні завдання
 • Положення
 1. Створення умов для всебічного розвитку туризму у м. Львові.
 2. Забезпечення співпраці з міжнародними організаціями та професійними спілками, асоціаціями з метою обміну досвідом, участь у міжнародних програмах, проектах, вивчення та аналіз досвіду роботи установ, організацій з розбудови туристичної і промоційної сфери.
 3. Сприяння подальшому розвитку туристичної інфраструктури і підприємництва у сфері туризму, всебічна підтримка та надання консультативних послуг для розвитку організацій у сфері туризму.
 4. Координація здійснення контролю за впорядкуванням екскурсійної діяльності на території м. Львова та якістю туристичних послуг.
 5. Розробка і супровід реалізації галузевих стратегічних документів, концепцій, програм розвитку туризму і промоції у місті та реалізація цих програм і заходів щодо їх виконання.
 6. Координація дій суб’єктів туристичної діяльності, громадських організацій з питань розвитку туризму, їх підтримка, сприяння створенню туристичної інфраструктури.
 7. Забезпечення у межах своєї компетенції проведення робіт зі стандартизації, категоризації та підтвердження відповідності у туристичній сфері.
 8. Представлення м. Львова на міжнародних та вітчизняних туристичних і промоційних заходах.
 9. Розробка та реалізація заходів для стимулювання суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання туристичних послуг; сприяння впровадженню інноваційних видів підприємництва у сфері туризму і промоції м. Львова.
 10. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Львова, до розв’язання проблем розвитку туризму і підтримки туристичних ресурсів; написання концепцій, програм та стратегій розвитку туризму.
 11. Участь у вирішенні питань безпеки туристів, розробка програм захисту та безпеки туристів і забезпечення їх виконання.

Управління утворене для здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб і інтересів територіальної громади у сфері туризму та рекреації.

Основним завданням управління є:

 1. Забезпечення реалізації державної політики, регіональних програм, політики міської ради у галузі туризму та рекреації, зокрема, Стратегії підвищення конкурентоспроможності м. Львова до 2015 року, визначення перспектив і напрямків розвитку туризму у м. Львові.
 2. Розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства у туристичній сфері, участь у підготовці проектів нормативно-правових актів у туристичній сфері.
 3. Створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього і міжнародного туризму, туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, для провадження екскурсійної діяльності і розбудови матеріально-технічної бази туристичної сфери.
 4. Розробка заходів зі стимулювання дитячого та молодіжного туризму.
 5. Забезпечення належних умов безпеки туристів, захисту їх прав та законних інтересів.
 6. Розробка пропозицій щодо збільшення надходжень до міського бюджету м. Львова, забезпечення зростання потенціалу туристичних підприємств та обсягів реалізації туристичного продукту на зовнішньому і внутрішньому ринку.
 7. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій та інших коштів у туристичну сферу міста.
 8. Сприяння розвитку туристичної інфраструктури міста, підприємництва у сфері туризму.
 9. Сприяння роботі спілок, товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері туризму.
 10. Заохочення новаторських тенденцій та експериментальних проектів у сфері туризму.
 11. Сприяння у формуванні кадрового потенціалу галузі та створенні системи підвищення кваліфікації кадрів індустрії гостинності.
 12. Проведення комплексного аналізу і прогнозування розвитку туризму у м. Львові, здійснення замовлень наукових, маркетингових та інших аналітичних досліджень, пов'язаних з його розвитком.
 13. Визначення напрямків інформаційно-рекламної діяльності туристичного напрямку; провадження інформаційної, рекламної та видавничої діяльності у галузі туризму, видання туристично-інформаційної та сувенірної продукції.
 14. Сприяння підвищенню рівня якості та розширенню асортименту послуг у туристичній індустрії.
 15. Підготовка і координація заходів в Україні та за кордоном, спрямованих на поширення знань про м. Львів, його історико-культурну спадщину, туристичний потенціал тощо.
 16. Сприяння міжнародному співробітництву, розробка програм і проектів з питань туризму, співпраця з органами влади інших країн, зокрема, містами-партнерами, міжнародними організаціями, зарубіжними установами.
 17. Представлення м. Львова на міжнародних та вітчизняних туристичних заходах.
 18. Розробка та впровадження системи міської туристичної інформації (інформаційні таблички, дороговкази, вказівники, стаціонарні карти і схеми тощо).

Виконання інших повноважень відповідно до чинного законодавства.

Загальні положення

 1. Управління туризму (надалі – управління) є структурним підрозділом департаменту розвитку Львівської міської ради (надалі –департамент) з правами юридичної особи, утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006 № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“ (зі змінами) і згідно з законодавством України.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковується Львівському міському голові, виконавчому комітету, директору департаменту.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, наказами директора департаменту, наказами начальника управління, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
 4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у територіальному представництві Державної казначейської служби України та у банківських установах, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, печатку з зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутові штампи та бланк встановленого зразка.

Основні завдання

 1. Управління утворене для здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади у галузі туризму, промоції і рекреації.
 2. Основними завданнями управління є:
  1. Забезпечення реалізації державної політики, регіональних і міських програм, політики міської ради у галузі туризму, промоції та рекреації, зокрема Комплексної стратегії розвитку Львова 2012-2025 рр., затвердженої ухвалою міської ради від 20.10.2011 № 861, підтримка реалізації Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Львова до 2015 року, затвердженої ухвалою міської ради від 07.05.2010 № 3460, визначення перспектив і напрямків розвитку туризму у м. Львові.
  2. Розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства у туристичній сфері, участь у підготовці проектів нормативно-правових актів у туристичній сфері.
  3. Створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього і міжнародного туризму, туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, для провадження екскурсійної діяльності і розбудови матеріально-технічної бази туристичної сфери.
  4. Розробка заходів зі стимулювання дитячого, молодіжного, сімейного туризму.
  5. Забезпечення належних умов безпеки туристів, захисту їх прав та законних інтересів.
  6. Розробка пропозицій щодо збільшення надходжень до міського бюджету м. Львова, забезпечення зростання потенціалу туристичних підприємств та обсягів реалізації туристичного продукту на зовнішньому і внутрішньому ринках.
  7. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій та інших коштів у туристичну сферу міста.
  8. Сприяння розвитку туристичної інфраструктури міста, участь у розробці та здійсненні комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного і правового характеру з метою забезпечення розвитку підприємництва у туристичній сфері, підтримки малого та середнього бізнесу в інноваційній діяльності.
  9. Сприяння роботі спілок, товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері туризму.
  10. Заохочення новаторських тенденцій та експериментальних проектів у сфері туризму.
  11. Сприяння у формуванні кадрового потенціалу галузі та створенні системи підвищення кваліфікації кадрів індустрії гостинності.
  12. Проведення комплексного аналізу і прогнозування розвитку туризму у м. Львові, здійснення замовлень наукових, соціологічних, маркетингових та інших аналітичних досліджень, пов’язаних з його розвитком.
  13. Визначення напрямків інформаційно-рекламної діяльності туристичного напрямку; провадження інформаційної, рекламної та видавничої діяльності у галузі туризму, видання туристично-інформаційної, промоційної та сувенірної продукції.
  14. Сприяння підвищенню рівня якості та розширенню асортименту послуг у туристичній індустрії.
  15. Підготовка і координація заходів в Україні та за кордоном, спрямованих на поширення знань про м. Львів, його історико-культурну спадщину, туристичний потенціал тощо.
  16. Сприяння міжнародному співробітництву, обміну досвідом, розробка і реалізація програм та проектів з питань туризму і промоції міста, налагодження співпраці з органами влади, організаціями, професійними асоціаціями і спілками, у тому числі з України та інших країн.
  17. Представлення м. Львова на міжнародних та вітчизняних туристичних і промоційних заходах.
  18. Розробка та впровадження системи міської туристичної інформації і навігації (інформаційні таблички, дороговкази, вказівники, стаціонарні карти і схеми тощо).
 3. Виконання інших повноважень відповідно до законодавства України.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством України.
 2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.
 3. Начальник управління має заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту та за погодженням з начальником управління у порядку, визначеному законодавством України.
 4. Заступник начальника управління виконує функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.
 5. Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.
 6. Працівники управління виконують повноваження відповідно до посадових інструкцій і несуть відповідальність за їх належне виконання згідно з законодавством України.
 7. Управління є уповноваженим органом Львівського комунального некомерційного підприємства “Центр розвитку туризму м. Львова“.
 8. Преміювання, надання відпусток, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, службових відряджень, що стосуються начальника управління і заступника начальника управління, здійснює директор департаменту.
 9. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Керівництво управлінням

 1. Найвищою посадовою особою управління є начальник управління, який здійснює керівництво управлінням, виступає від його імені та несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.
 2. Начальник управління у межах своїх повноважень та на виконання завдань управління видає накази, які є обов’язковими для виконання всіма підпорядкованими структурами та посадовими особами.
 3. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.
  2. Відповідає за організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи управління, стан діловодства та обліку.
  3. Організовує підготовку проектів рішень з питань, віднесених до відання управління, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів) з питань, що належать до компетенції управління.
  4. Контролює виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту з питань, віднесених до компетенції управління.
  5. Діє без довіреності від імені управління, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями та громадськими організаціями, підприємствами (об’єднаннями), установами, організаціями, громадянами та іншими особами.
  6. Затверджує посадові інструкції працівників управління, крім заступника начальника управління.
  7. Приймає рішення щодо питань преміювання, службових відряджень, надання відпусток, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, встановлення рангів посадових осіб місцевого самоврядування, надбавок і доплат та інших кадрових питань, що стосуються працівників управління, крім заступника начальника управління.
  8. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
  9. Забезпечує співробітництво управління з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами, закладами, громадськими організаціями та об’єднаннями, у тому числі і міжнародними, у процесі виконання завдань, покладених на управління.
  10. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення, а також завдань, покладених окремими рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, наказами директора департаменту.

Компетенція управління

 1. До компетенції управління відносяться такі повноваження:
  1. Забезпечення функціонування, координація та контроль за діяльністю Львівського комунального некомерційного підприємства “Центр розвитку туризму м. Львова“, у тому числі фінансова підтримка, розгляд проектів планів цього підприємства, внесення до них зауважень і пропозицій та контроль за їх виконанням; заслуховування звіту керівника Львівського комунального некомерційного підприємства “Центр розвитку туризму м. Львова“, підготовка пропозицій і документів щодо призначення керівника на посаду та звільнення з посади; координація діяльності та забезпечення функціонування мережі міських Центрів туристичної інформації у складі Львівського комунального некомерційного підприємства “Центр розвитку туризму м. Львова“.
  2. Визначення потреб у підприємствах (установах) відповідного спрямування та подання пропозицій до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до потреб міста.
  3. Участь у роботі міжвідомчих комісій, наглядових рад та робочих груп з розвитку туризму м. Львова.
  4. Координація здійснення контролю за впорядкуванням екскурсійної діяльності у межах міста та якістю туристичних послуг.
  5. Створення умов для всебічного розвитку туризму у місті.
  6. Забезпечення співпраці з міжнародними організаціями та професійними спілками, асоціаціями з метою обміну досвідом, участь у міжнародних програмах, проектах, вивчення та аналіз досвіду роботи установ, організацій з розбудови туристичної і промоційної сфери.
  7. Підготовка пропозицій щодо виконання функцій технічного регулювання, забезпечення у межах своєї компетенції проведення робіт зі стандартизації, категоризації та підтвердження відповідності у туристичній сфері.
  8. Сприяння подальшому розвитку туристичної інфраструктури і підприємництва у сфері туризму, всебічна підтримка та надання консультативних послуг для розвитку організацій у сфері туризму.
  9. Заохочення мешканців міста до розвитку туризму міста, сприяння волонтерській активності львів’ян.
  10. Сприяння проведенню міських та регіональних туристичних виставок, конференцій, семінарів, “круглих столів“ тощо.
  11. Порушення клопотань про нагородження відзнаками Львівського міського голови діячів туристичної індустрії.
  12. Координація співпраці освітніх установ міста та організацій сфери туризму.
  13. Розробка і супровід реалізації галузевих стратегічних документів, концепцій, програм розвитку туризму і промоції у місті та реалізація цих програм і заходів щодо їх виконання, затверджених міською радою.
  14. Координація дій суб’єктів туристичної діяльності, громадських організацій з питань розвитку туризму, їх підтримка, сприяння створенню туристичної інфраструктури.
  15. Участь у вирішенні питань безпеки туристів, розробка програм захисту та безпеки туристів і забезпечення їх виконання.
  16. Розробка та реалізація заходів для стимулювання суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання туристичних послуг; сприяння впровадженню інноваційних видів підприємництва у сфері туризму і промоції міста.
  17. Участь у створенні сприятливого інвестиційного клімату у туристичній, промоційній та рекреаційній сферах.
  18. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, до розв’язання проблем розвитку туризму і підтримки туристичних ресурсів; написання концепцій, програм та стратегій розвитку туризму.
  19. Організація і проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, тендерів, укладення договорів на виконання робіт (послуг).
  20. Організація проведення інвентаризації туристичних і рекреаційних ресурсів м. Львова, сприяння охороні та збереженню туристичних і рекреаційних ресурсів.
  21. Сприяння розвитку на території міста різних видів туризму.
  22. Підтримка інтернет-ресурсів міської ради, які стосуються туризму і промоції міста.
  23. Інформування населення про стан та перспективи розвитку туризму і промоції у місті (не рідше ніж один раз на рік).
  24. Представлення м. Львова на міжнародних та вітчизняних туристичних і промоційних заходах.
  25. Розгляд у встановленому порядку звернень громадян, організацій та установ з питань, що належать до компетенції управління.
 2. 5.2. Управління вирішує й інші питання відповідно до поставлених завдань.

Права управління

Для реалізації наданих повноважень управління має право:

 1. Звертатись та отримувати у встановленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 2. Залучати спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 4. Контролювати виконання власних наказів та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні наказів.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Фінансове забезпечення управління здійснюється у межах кошторисних призначень, передбачених у міському бюджеті м. Львова, та з інших джерел, незаборонених законодавством України.
 2. Кошторис та штатний розпис управління затверджує директор департаменту розвитку за погодженням з директором департаменту фінансової політики.
 3. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
 5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.