Департамент гуманітарної політики

Основним завданням департаменту гуманітарної політики є координація та управління діяльністю відділів гуманітарного спрямування у місті.

Графік роботи 

Понеділок08:00-17:00Четвер
08:00-17:00
Вівторок08:00-17:00П'ятницязгідно графіка-календаря
Середа08:00-17:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 12:45

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 316

Управління, які входять до складу департаменту або перебувають у його підпорядкуванні


Повноваження


4.1. До компетенції департаменту належать такі повноваження:

4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.

4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.

4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.

4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.

4.1.5. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури департаменту.

4.1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування департаменту, підприємств, установ і організацій, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою та виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, установ і організацій, які перебувають у підпорядкуванні виконавчих органів, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.

4.1.7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їхнім цільовим використанням.

4.1.8. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.

4.1.9. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль за діяльністю підпорядкованих підприємств, установ і організацій, розгляд проектів їхніх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку.

4.1.10. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств, контроль за їхнім виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств та визначення подальшої стратегії їхнього розвитку.

4.1.11. Призначення керівників підприємств, установ і організацій, які перебувають у підпорядкуванні департаменту, укладення контрактів з ними за попереднім погодженням Львівського міського голови.

4.1.12. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств, установ і організацій та подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їхньої мережі відповідно до потреб Львівської міської територіальної громади.

4.1.13. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані департаменту підприємства, установи, організації, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств, установ та організацій.

4.1.14. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій.

4.1.15. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання. укладення господарських та інших договорів.

4.1.16. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.

4.1.17. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.1.18. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.

4.1.19. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями. Забезпечення вимог законодавства України щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.

4.1.20. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями.

4.1.21. Представництво інтересів департаменту в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі виданої керівником довіреності.

4.1.22. Представництво інтересів департаменту у зв'язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.

4.1.23. Затвердження/погодження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих департаменту підприємств, установ та організацій.

4.1.24. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) департаменту та комунальних підприємств, установ, організацій у порядку, встановленому міською радою.

4.1.25. Визначення потреби у закладах охорони здоров’я, соціального захисту, подання пропозицій до виконавчого комітету щодо вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб Львівської міської територіальної громади.

4.1.26. Управління закладами охорони здоров'я, соціального захисту, оздоровчими закладами комунальної власності за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

4.1.27. Організація медичного обслуговування у комунальних закладах освіти, соціального захисту, охорони здоров’я.

4.1.28. Забезпечення розвитку медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів та закладів соціального захисту незалежно від форм власності.

4.1.29. Забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі комунальних закладів охорони здоров’я, соціального захисту, сприяння їх фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

4.1.30. Розгляд та внесення у встановленому порядку пропозицій щодо заохочення і нагородження працівників охорони здоров’я та соціального захисту.

4.1.31. Координація діяльності щодо дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у комунальних закладах охорони здоров’я та соціального захисту, надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

4.1.32. Координація діяльності щодо підготовки установ до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

4.1.33. Сприяння забезпеченню пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення у межах бюджетних асигнувань.

4.1.34. Сприяння створенню мережі оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, у тому числі спеціалізованих фізкультурно-оздоровчих закладів (клубів і центрів) для участі осіб з інвалідністю.

4.1.35. Координація роботи щодо проведення дезінфекційних, дератизаційних, дезактиваційних заходів, масових профілактичних щеплень, запобігання небезпечних інфекційних захворювань, масових отруєнь, радіаційних уражень.

4.1.36. Планування та організація роботи щодо поліпшення основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у сфері охорони здоров’я та соціального захисту, в тому числі дітей.

4.1.37. Подання пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я.

4.1.38. Забезпечення у межах повноважень дотримання встановлених законодавством України гарантій (допомог, пільг, компенсацій) щодо соціального захисту населення Львівської міської територіальної громади.

4.1.39. Контроль за веденням державної статистики та аналітично-статистичної звітності щодо дітей.

4.1.40. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові.

4.1.41. Організація здійснення аналізу соціальних потреб мешканців Львівської міської територіальної громади.

4.1.42. Визначення потреб у закладах соціального спрямування та подання у встановленому порядку пропозицій щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних потреб Львівської міської територіальної громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази тощо.

4.1.43. Участь у забезпеченні розвитку та вдосконалення мережі установ соціального захисту незалежно від форм власності.

4.1.44. Забезпечення функціонування української мови як державної у структурних підрозділах, закладах охорони здоров’я та соціального захисту, установах та організаціях, які перебувають у підпорядкуванні департаменту.

4.1.45. Забезпечення територіальної доступності закладів охорони здоров’я.

Основні завдання


2.1. Основними завданнями департаменту є:

2.1.1. Реалізація політики міської ради у сфері охорони здоров’я, соціального захисту дітей, соціального захисту населення.

2.1.2. Забезпечення дотримання встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення.

2.1.3. Створення у Львівській міській територіальній громаді ефективної, прозорої, інноваційної, конкурентної системи соціальних послуг згідно з міжнародними стандартами.

2.1.4. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання бездоглядності та профілактика правопорушень серед них.

2.1.5. Виконання програм та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, рівних прав та можливостей для участі жінок і чоловіків у громадсько-політичному, економічному та культурному житті.

Положення


Загальні положення

1.1. Департамент гуманітарної політики (надалі – департамент) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.

 1.2. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим заступнику міського голови з гуманітарних питань.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів  України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.

1.4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 1.5. Повне найменування департаменту: департамент гуманітарної політики Львівської міської ради.

1.6. Юридична адреса департаменту: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008.

Основні завдання

2.1. Основними завданнями департаменту є:

2.1.1. Реалізація політики міської ради у сфері охорони здоров’я, соціального захисту дітей, соціального захисту населення.

2.1.2. Забезпечення дотримання встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення.

2.1.3. Створення у Львівській міській територіальній громаді ефективної, прозорої, інноваційної, конкурентної системи соціальних послуг згідно з міжнародними стандартами.

2.1.4. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання бездоглядності та профілактика правопорушень серед них.

2.1.5. Виконання програм та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, рівних прав та можливостей для участі жінок і чоловіків у громадсько-політичному, економічному та культурному житті.

Структура та організація роботи

 3.1. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням заступника міського голови з гуманітарних питань у порядку, визначеному законодавством.

Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з гуманітарних питань, йому підконтрольний та підзвітний.

 3.2. У підпорядкуванні департаменту є такі виконавчі органи:

3.2.1. Управління охорони здоров’я.

     3.2.2. Управління соціального захисту.

     3.2.3. Управління “Служба у справах дітей“.

         3.3. Структурні підрозділи департаменту (управління, відділи, сектори) очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.

Начальники підпорядкованих департаменту управлінь та відділів, які мають статус юридичної особи, призначають на посади та звільняють з посад начальників структурних підрозділів цих управлінь та відділів (відділів, секторів) (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.

         3.4. Директор департаменту має двох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює управління (відділ), яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням директора департаменту гуманітарної політики у порядку, визначеному законодавством.

Начальник управління охорони здоров’я за посадою є заступником директора департаменту.

Заступники директора департаменту виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених директором департаменту.

Інших працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.

         3.5. Департамент видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

         3.6. Директор департаменту:

         3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом та заступником міського голови з гуманітарних питань за виконання покладених на департамент завдань.

         3.6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів департаменту.

3.6.3. У процесі реалізації завдань та функцій департаменту забезпечує взаємодію департаменту з іншими виконавчими органами міської ради.

         3.6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.

3.6.5. Підписує видані у межах компетенції департаменту накази, організовує перевірку їх виконання.

3.6.6. Призначає на посади та звільняє з посад працівників департаменту, організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад у департаменті, забезпечує ведення особових справ, встановлює посадові оклади, надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, службових відряджень працівникам департаменту, проведення оцінки виконання працівниками посадових обов’язків, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).

3.6.7. Для заступників директора департаменту визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

         3.6.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників (окрім підпорядкованих структурних підрозділів, які мають статус юридичної особи) вирішує питання преміювання, встановлення надбавок, доплат, присвоєння рангів, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Компетенція департаменту

 4.1. До компетенції департаменту належать такі повноваження:

4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.

4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.

4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.

4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.

4.1.5. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури департаменту.

4.1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування департаменту, підприємств, установ і організацій, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою та виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, установ і організацій, які перебувають у підпорядкуванні виконавчих органів, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.

4.1.7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їхнім цільовим використанням.

4.1.8. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.

4.1.9. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль за діяльністю підпорядкованих підприємств, установ і організацій, розгляд проектів їхніх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку.

4.1.10. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств, контроль за їхнім виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств та визначення подальшої стратегії їхнього розвитку.

4.1.11. Призначення керівників підприємств, установ і організацій, які перебувають у підпорядкуванні департаменту, укладення контрактів з ними за попереднім погодженням Львівського міського голови.

4.1.12. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств, установ і організацій та подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їхньої мережі відповідно до потреб Львівської міської територіальної громади.

4.1.13. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані департаменту підприємства, установи, організації, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств, установ та організацій.

4.1.14. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій.

4.1.15. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання. укладення господарських та інших договорів.

4.1.16. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.

4.1.17. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.1.18. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.

4.1.19. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями. Забезпечення вимог законодавства України щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.

4.1.20. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями.

4.1.21. Представництво інтересів департаменту в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі виданої керівником довіреності.

4.1.22. Представництво інтересів департаменту у зв'язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.

4.1.23. Затвердження/погодження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих департаменту підприємств, установ та організацій.

4.1.24. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) департаменту та комунальних підприємств, установ, організацій у порядку, встановленому міською радою.

4.1.25. Визначення потреби у закладах охорони здоров’я, соціального захисту, подання пропозицій до виконавчого комітету щодо вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб Львівської міської територіальної громади.

4.1.26. Управління закладами охорони здоров'я, соціального захисту, оздоровчими закладами комунальної власності за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

4.1.27. Організація медичного обслуговування у комунальних закладах освіти, соціального захисту, охорони здоров’я.

4.1.28. Забезпечення розвитку медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів та закладів соціального захисту незалежно від форм власності.

4.1.29. Забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі комунальних закладів охорони здоров’я, соціального захисту, сприяння їх фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

4.1.30. Розгляд та внесення у встановленому порядку пропозицій щодо заохочення і нагородження працівників охорони здоров’я та соціального захисту.

4.1.31. Координація діяльності щодо дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у комунальних закладах охорони здоров’я та соціального захисту, надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

4.1.32. Координація діяльності щодо підготовки установ до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

4.1.33. Сприяння забезпеченню пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення у межах бюджетних асигнувань.

4.1.34. Сприяння створенню мережі оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, у тому числі спеціалізованих фізкультурно-оздоровчих закладів (клубів і центрів) для участі осіб з інвалідністю.

4.1.35. Координація роботи щодо проведення дезінфекційних, дератизаційних, дезактиваційних заходів, масових профілактичних щеплень, запобігання небезпечних інфекційних захворювань, масових отруєнь, радіаційних уражень.

4.1.36. Планування та організація роботи щодо поліпшення основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у сфері охорони здоров’я та соціального захисту, в тому числі дітей.

4.1.37. Подання пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я.

4.1.38. Забезпечення у межах повноважень дотримання встановлених законодавством України гарантій (допомог, пільг, компенсацій) щодо соціального захисту населення Львівської міської територіальної громади.

4.1.39. Контроль за веденням державної статистики та аналітично-статистичної звітності щодо дітей.

4.1.40. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові.

4.1.41. Організація здійснення аналізу соціальних потреб мешканців Львівської міської територіальної громади.

4.1.42. Визначення потреб у закладах соціального спрямування та подання у встановленому порядку пропозицій щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних потреб Львівської міської територіальної громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази тощо.

4.1.43. Участь у забезпеченні розвитку та вдосконалення мережі установ соціального захисту незалежно від форм власності.

4.1.44. Забезпечення функціонування української мови як державної у структурних підрозділах, закладах охорони здоров’я та соціального захисту, установах та організаціях, які перебувають у підпорядкуванні департаменту.

4.1.45. Забезпечення територіальної доступності закладів охорони здоров’я.

Права департаменту

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, департамент має право:

         5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.

         5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.

5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

         5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.

         5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить департамент відповідно до покладених на нього обов’язків.

         5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

5.1.9. Звертатись до суду у порядку, встановленому законодавством України, в тому числі з позовними заявами про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.

5.1.11. Утворювати комісії та робочі групи, брати участь у роботі комісій та робочих груп, утворених актами міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

5.1.12. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності департаменту

         6.1. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.

6.2. Кошторис департаменту затверджує заступник міського голови з гуманітарних питань за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.

         6.3. Працівники департаменту є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими актами законодавства України.

         6.4. Граничну чисельність працівників департаменту встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.

6.5. Структуру департаменту затверджує виконавчий комітет.

         6.6. Штатний розпис департаменту затверджує заступник міського голови з гуманітарних питань за погодженням з департаментом фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб департаменту

         7.1. Посадові особи департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

         7.2. Посадові особи департаменту несуть відповідальність згідно з законодавством України.

7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

         8.1. Ліквідацію та реорганізацію департаменту проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.

         8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Оновлено: 14.11.2023, 10:53