Меню розділу

Статистика


Оновленння бази: 21.05.2024, 17:17

За 2024 рік
2 218
За 2023 рік
3 623
За 2022 рік
2 971
За 2021 рік
3 598
За 2020 рік
2 957
За 2019 рік
2 383
За 2018 рік
2 028
За 2017 рік
1 281
За 2016 рік
1 041
-

Запит на отримання публічної інформації

Будь ласка, ознайомтесь з інформацією як правильно та коректно скласти запит на отримання публічної інформації!

Порядок складення та подання запитів на інформацію у Львівській міській раді:

  • Запит на інформацію адресується фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
  • Запит на інформацію подається у довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити:

  • Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • Підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Для подання письмового запиту можна скористатися формами:

Запит на інформацію подається:

  • В письмовій формі — особисто до Центру надання адміністративних послуг (79 006, пл. Ринок, 1);
  • В усній або письмовій формі — на особистому прийомі громадян посадовій особі, яка здійснює прийом;
  • Електронною поштою на адресу електронної пошти agu@lvivcity.gov.ua;
  • Факсом за номером +38 (032) 297-57-47;
  • Телефоном за номером +38 (032) 297-59-11 або 15−80 (відділ «Гаряча лінія міста»).

Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

Запити на інформацію реєструються у Центрі надання адміністративних послуг та скеровуються відповідно до ухвали № 777 Львівської міської ради від 14.07.2016 року «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради».

На вимогу запитувача під час реєстрації запиту на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток реєстраційного штампа із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію, та заяви, клопотання, пропозиції тощо оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про доступ до публічної інформації», а його копія у частині інших питань розглядається в порядку Закону України «Про звернення громадян». При цьому оригінал та копія такого звернення скеровуються посадовій особі чи виконавчому органу відповідно до ухвали № 777 від 14.07.2016 року «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради».

В разі надходження запиту на інформацію телефоном (через відділ «Гаряча лінія міста»), працівник, який приймає запит заповнює встановлену форму (Додаток 8) та передає належним чином заповнену і підписану форму на реєстрацію у Центрі надання адміністративних послуг для реєстрації та подальшого скерування.

Запити, одержані електронною поштою та через офіційну web-сторінку Львівської міської ради реєструються у Центрі надання адміністративних послуг, друкуються, на них проставляється реєстраційних штамп, а текст запиту, електронна адреса та всі наявні реквізити вносяться до електронної реєстраційної картки у системі документообігу.