Департамент розвитку

Департамент утворений з метою впровадження політики виконавчих органів міської ради щодо організації заходів пов`язаних з підготовною та реалізацією заходів, проектів, ініціатив та подій для розвитку освітнього, спортивного, культурного та молодіжного середовищ міста.

Графік роботи


Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00 

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 218, 417

Управління, які входять до складу департаменту або перебувають у його підпорядкуванні


Повноваження


 1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
 2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
 3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
 4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
 5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
 6. Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва у м. Львові, сприяння створенню нових робочих місць у сфері культури, туризму, інновацій та технологій.
 7. Забезпечення реалізації принципів та засад сталого розвитку м. Львова через координацію діяльності підпорядкованих структурних підрозділів та комунальних підприємств з метою реалізації стратегії розвитку м. Львова.
 8. Розробка та реалізація стратегії та завдань, визначених міською радою, виконавчим комітетом та Львівським міським головою, з метою створення належних умов життя та праці у м. Львові.
 9. Залучення, організація та проведення масштабних культурних, спортивних і туристичних подій.
 10. Розробка концепцій ревіталізації, регенерації та благоустрою відкритих і закритих громадських просторів, вулиць, парків та постіндустріальних зон на засадах партисипативності.
 11. Залучення мешканців та фахових кіл до оновлення громадського простору м. Львова у форматі відкритих обговорень проектів.
 12. Розробка та впровадження стратегії розвитку культури у м. Львові, концепції та стратегії розвитку установ культури, створення на їх базі креативних просторів.
 13. Координація розробки концепції просторового розвитку м. Львова для забезпечення впровадження принципів сталого розвитку в оновленні простору м. Львова.
 14. Розробка галузевих стратегій та концепцій на підставі концепції просторового розвитку м. Львова у співпраці з відповідними структурними підрозділами міської ради, а також профільними громадськими організаціями, науково-освітніми інституціями, діловими спільнотами.
 15. Підтримка та супровід громадських ініціатив щодо розвитку відкритих і закритих громадських просторів м. Львова.
 16. Застосування механізмів неформального планування до оновлення простору м. Львова. Організація конкурсів, воркшопів та інших заходів, скерованих на розширення відкритої участі мешканців і фахових кіл в оновленні міського простору та розвитку установ культури.
 17. Організація навчань і семінарів з урбаністики та сталого розвитку для працівників Львівської міської ради, мешканців, фахових середовищ, залучених до оновлення міського простору.
 18. Забезпечення зовнішньоекономічних відносин м. Львова, сприяння залученню інвестицій, необхідних для організації та проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією культурних, спортивних, економічних і туристичних проектів та подій.
 19. Координація діяльності структурних підрозділів міської ради, бюджетних установ, комунальних закладів міста щодо забезпечення сумісності та інтеграції впроваджених інформаційних систем та систем, які планується впровадити.
 20. Організація взаємодії з державними органами влади у питаннях забезпечення безпеки організаторів та учасників заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією культурних, спортивних проектів та туристичних подій у м. Львові.
 21. Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання прав і законних інтересів організаторів заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією культурних, спортивних проектів та туристичних подій, вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання.
 22. Організація та проведення змін у структурі культурної та туристичної інфраструктури м. Львова, реалізація міської інвестиційної та інноваційної політики, здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення ринкової інфраструктури туризму.
 23. Реалізація політики виконавчих органів міської ради щодо організації заходів, пов’язаних з проведенням культурних, спортивних проектів та туристичних подій у м. Львові.
 24. Забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності, залученими для проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією культурних, спортивних проектів та туристичних подій, в інтересах громади м. Львова.
 25. Сприяння у реалізації політики виконавчих органів міської ради щодо функціонування об’єктів громадського харчування, побутового і торговельного обслуговування, медичного обслуговування, транспорту та зв’язку, пов’язаної з підготовкою та проведенням культурних, спортивних проектів та туристичних подій у м. Львові.
 26. Виконання на підставі рішень виконавчого комітету функцій замовника будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів інфраструктури для проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією культурних, спортивних проектів та туристичних подій у м. Львові.
 27. Розробка та реалізація програм розвитку індустрії гостинності у м. Львові.
 28. Координація дій суб’єктів туристичної діяльності, громадських організацій з питань розвитку туризму, створення туристичної інфраструктури.
 29. Розробка та реалізація заходів для стимулювання суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання туристичних послуг.
 30. Забезпечення ефективного впровадження і функціонування інструментів електронного урядування, електронної демократії та інновацій.
 31. Впровадження елементів електронного урядування для забезпечення максимально простого та доступного спілкування громадян з органами місцевого самоврядування, юридичними особами, громадськими організаціями та створення механізмів надання послуг громадянам та організаціям у режимі реального часу.
 32. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (у тому числі за дотриманням правил охорони праці, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій, розгляд проектів їх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку.
 33. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств, контроль за їх виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованих комунальних підприємств та визначення подальшої стратегії їх розвитку.
 34. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторисів видатків підпорядкованих виконавчих органів (управлінь, відділів) у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури виконавчого органу.
 35. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування департаменту, підприємств, установ та організацій, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою і виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні департаменту, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних і трудових ресурсів.
 36. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
 37. Призначення керівників підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні департаменту розвитку, укладення контрактів з їх керівниками за попереднім погодженням Львівського міського голови.
 38. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств, установ та організацій і подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста.
 39. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані департаменту розвитку підприємства, установи, організації, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств, установ та організацій. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій.
 40. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
 41. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
 42. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
 43. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.
 44. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями. Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях, підпорядкованих департаменту розвитку.
 45. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями.
 46. Забезпечення представництва інтересів департаменту в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
 47. Затвердження/погодження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих підприємств, установ та організацій.
 48. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, підготовка актів про списання основних засобів комунальних підприємств.
 49. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
 50. Виконання інших повноважень, покладених на департамент відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

Положення


1. Загальні положення

1.1. Департамент розвитку Львівської міської ради (надалі – департамент) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим заступнику міського голови з гуманітарних питань.
1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
1.4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
1.5. Повне найменування департаменту: департамент розвитку Львівської міської ради.
1.6. Юридична адреса департаменту: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями департаменту є:
2.1.1. Реалізація політики міської ради у сфері освіти, професійної освіти, культури, фізичної культури та спорту, молодіжної політики.
2.1.2. Забезпечення ефективного впровадження та реалізації стратегії розвитку культури у Львівській міській територіальній громаді, концепції та стратегії розвитку установ культури, створення на їх базі креативних просторів.
2.1.3. Популяризація та розвиток сучасних напрямів освітньої, культурної і мистецької діяльності та діяльності у спортивній і молодіжній галузі.
2.1.4. Забезпечення реалізації програм розвитку сфери освіти, професійної освіти, культурних креативних індустрій, фізичної культури та спорту, молодіжної політики.
2.1.5. Створення умов для здобуття дошкільної, повної загальної, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти для всіх громадян, які проживають на території Львівської міської територіальної громади.
2.1.6. Координація реалізації засад і концепцій розвитку молодіжної політики на території Львівської міської територіальної громади.
2.1.7. Координація співпраці Львівської міської ради з експертними середовищами у сфері культури, освіти, спорту та молодіжної політики на місцевому, всеукраїнському та міжнародному рівнях.
2.1.8. Виконання програм та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення здобуття дошкільної, повної загальної, професійної (професійно-технічної) освіти у комунальних закладах, розвитку фізичної культури і спорту, рівних прав та можливостей для участі жінок і чоловіків у громадсько-політичному, економічному та культурному житті.

3. Структура та організація роботи

3.1. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням заступника міського голови з гуманітарних питань у порядку, визначеному законодавством.
Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з гуманітарних питань, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:
3.2.1. Відділ професійної освіти.
3.3. У підпорядкуванні департаменту перебувають такі виконавчі органи:
3.3.1. Управління освіти.
3.3.2. Управління молодіжної політики.
3.3.3. Управління спорту.
3.3.4. Управління культури.
3.4. Структурні підрозділи департаменту (управління, відділи, сектори) очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
Начальники підпорядкованих департаменту управлінь, які мають статус юридичної особи, призначають на посади та звільняють з посад начальників структурних підрозділів цих управлінь та відділів (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
3.5. Директор департаменту має одного заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту розвитку у порядку, визначеному законодавством.
Заступник директора департаменту виконує функції та здійснює повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених директором департаменту.
Інших працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.
3.6. Департамент видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
3.7. Директор департаменту:
3.7.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом та заступником міського голови з гуманітарних питань за виконання покладених на департамент завдань.
3.7.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів департаменту.
3.7.3. У процесі реалізації завдань та функцій департаменту забезпечує взаємодію департаменту з іншими виконавчими органами міської ради.
3.7.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.
3.7.5. Підписує видані у межах компетенції департаменту накази, організовує перевірку їх виконання.
3.7.6. Призначає на посади та звільняє з посад працівників департаменту, організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад у департаменті, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, службових відряджень працівникам департаменту, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
3.7.7. Для заступника директора департаменту визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
3.7.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників (окрім підпорядкованих структурних підрозділів, які мають статус юридичної особи) вирішує питання преміювання, надбавок, доплат, присвоєння рангів, службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

4. Компетенція департаменту

4.1. До компетенції департаменту належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проєктів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проєктів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису видатків у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури департаменту.
4.1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування департаменту, підприємств, установ і організацій, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою та виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, установ і організацій, які перебувають у підпорядкуванні виконавчих органів, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.
4.1.7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їхнім цільовим використанням.
4.1.8. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
4.1.9. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (зокрема за дотриманням правил технічної, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих підприємств, установ і організацій, розгляд проєктів їхніх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку (за наявності у підпорядкуванні департаменту комунальних підприємств, установ та організацій).
4.1.10. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств, контроль за їхнім виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств та визначення подальшої стратегії їхнього розвитку.
4.1.11. Призначення керівників підприємств, установ і організацій, які перебувають у підпорядкуванні департаменту, укладення контрактів з ними за попереднім погодженням Львівського міського голови.
4.1.12. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств, установ і організацій та подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їхньої мережі відповідно до потреб Львівської міської територіальної громади.
4.1.13. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані департаменту підприємства, установи, організації, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств, установ та організацій.
4.1.14. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій.
4.1.15. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання, укладення господарських та інших договорів.
4.1.16. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
4.1.17. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.18. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.
4.1.19. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями. Забезпечення вимог законодавства України щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності.
4.1.20. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями.
4.1.21. Представництво інтересів департаменту в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі виданої керівником довіреності.
4.1.22. Представництво інтересів департаменту у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
4.1.23. Затвердження/погодження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих департаменту підприємств, установ та організацій.
4.1.24. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) департаменту та комунальних підприємств, установ, організацій у порядку, встановленому міською радою.
4.1.25. Залучення позабюджетних, у тому числі грантових, коштів для реалізації програм, проєктів, у тому числі інфраструктурних, у галузі освіти, культури, спорту й молодіжної політики на території Львівської міської територіальної громади.
4.1.26. Промоція освіти, культури, спорту та молодіжної політики Львівської міської територіальної громади у контексті європейської культурної та молодіжної політики.
4.1.27. Координація роботи підпорядкованих управлінь у здійсненні соціологічного дослідження потреб населення, у тому числі дітей та молоді, проведення їх аналітики з метою створення умов для творчої та інтелектуальної самореалізації особистості.
4.1.28. Координація освітніх проєктів управлінь щодо підготовки, підбору та підвищення кваліфікації кадрів, які працюють у галузі освіти, культури, спорту та молодіжної політики.
4.1.29. Створення інструментів для підвищення рівня престижу роботи у галузі освіти, культури, спорту та молодіжної політики через профільні освітні програми, можливості професійної реалізації, кар’єрного росту з метою залучення вмотивованих молодих осіб, професіоналів для реалізації міської політики.
4.1.30. Координація співпраці Львівської міської ради з приватними та публічними ініціативами, громадськими організаціями, публічними інституціями різного підпорядкування, креативними просторами на території Львівської міської територіальної громади.
4.1.31. Забезпечення відповідності політики Львівської міської територіальної громади сучасним тенденціям, трендам, потребам та напрямкам європейської політики у галузі освіти, культури, спорту та молодіжної політики.
4.1.32. Забезпечення комунікації, підтримки та створення умов для розвитку середовищ Львівської міської територіальної громади у галузі освіти, культури, спорту та молодіжної політики.
4.1.33. Координація та представництво освітніх, культурних, спортивних і молодіжних проєктів Львівської міської територіальної громади на місцевому, всеукраїнському та міжнародному рівнях.
4.1.34. Забезпечення участі Львівської міської територіальної громади у міжнародних конкурсах на Європейську Столицю Культури, Європейську Молодіжну Столицю тощо.
4.1.35. Представлення Львівської міської територіальної громади на міжнародних профільних конференціях, воркшопах, проєктах тощо.
4.1.36. Забезпечення синергії, взаємодії галузей освіти, молодіжної політики, спорту та культури через взаємодію управлінь, профільних громадських організацій й середовищ через реалізацію спільних проєктів, взаємному та спільному використанню інфраструктури галузей, створення нових кроссекторальних інституцій.
4.1.37. Співпраця з Амбасадорами культури, лідерами думок в Україні та закордоном.
4.1.38. Співпраця з національними та міжнародними організаціями, інституціями у галузі освіти, культури, спорту та молодіжної політики.
4.1.39. Підтримка та координація діяльності профільних громадських рад, наглядових рад, асоціацій та груп.
4.1.40. Визначення потреби у закладах освіти, культури, спорту та молодіжної політики, подання пропозицій до виконавчого комітету щодо вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб Львівської міської територіальної громади.
4.1.41. Управління закладами освіти, культури, спорту та молодіжної політики комунальної власності, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.
4.1.42. Забезпечення здобуття повної загальної, професійної (професійно-технічної) освіти у комунальних закладах загальної середньої освіти, професійних (професійно-технічних) закладах.
4.1.43. Створення безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами, з врахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.
4.1.44. Утворення інклюзивних та/або спеціальних груп і класів для навчання осіб з особливими освітніми потребами із забезпеченням допоміжних засобів для них.
4.1.45. Організація медичного обслуговування та харчування у комунальних закладах освіти.
4.1.46. Забезпечення розвитку всіх видів освіти і спорту, розвитку і вдосконалення мережі освітніх, культурних, спортивних і молодіжних установ і закладів незалежно від форм власності.
4.1.47. Забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі комунальних закладів освіти, культури, спорту та молодіжної політики, сприяння їх фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.
4.1.48. Розгляд та внесення у встановленому порядку пропозицій щодо заохочення і нагородження працівників освіти, культури, спорту та молодіжної політики.
4.1.49. Координація діяльності щодо дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у комунальних закладах освіти, культури, спорту та молодіжної політики, надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.
4.1.50. Координація діяльності щодо дотримання закладами загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти, незалежно від форм власності вимог законодавства України у сфері освіти та установчих документів закладів освіти.
4.1.51. Координація діяльності щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року.
4.1.52. Координація діяльності щодо підготовки установ до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
4.1.53. Сприяння створенню мережі спортивних клубів, секцій, оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі спеціалізованих фізкультурно-оздоровчих закладів (клубів і центрів) для участі осіб з інвалідністю.
4.1.54. Контроль за веденням державної статистики та аналітично-статистичної звітності щодо дітей.
4.1.55. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові.
4.1.56. Забезпечення функціонування української мови як державної у структурних підрозділах, закладах, підприємствах, установах та організаціях, які перебувають у підпорядкуванні департаменту. Створення умов для реалізації права на навчання у комунальних закладах дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідних корінних народів чи національних меншин.
4.1.57. Забезпечення територіальної доступності закладів освіти.
4.1.58. Здійснення фінансового забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших навчальних закладах, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної громади, у встановленому законодавством України порядку.
4.1.59. Призначення на посаду директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної громади, за результатами конкурсів шляхом укладення строкового трудового договору (контракту), укладення додаткових угод до строкового трудового договору (контракту) або продовження трудових відносин з директорами закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної громади, на підставі та умовах строкового трудового договору (контракту).
4.1.60. Заохочення, преміювання, притягнення до дисциплінарної відповідальності, а також вирішення інших кадрових питань щодо призначених директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.61. Оголошення та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.62. Звільнення з посади директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної громади, у зв’язку із закінченням строку дії строкового трудового договору (контракту), а також достроково відповідно до законодавства України.

5. Права департаменту

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, департамент має право:
5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.1.6. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проєктів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить департамент відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
5.1.9. Звертатись до суду у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі з позовними заявами про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5.1.11. Утворювати комісії та робочі групи, брати участь у роботі комісій та робочих груп, утворених актами міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.
5.1.12. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності департаменту

6.1. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.
6.2. Кошторис департаменту затверджує заступник міського голови з гуманітарних питань за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
6.3. Працівники департаменту є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими актами законодавства України.
6.4. Граничну чисельність працівників департаменту встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
6.5. Структуру департаменту затверджує виконавчий комітет.
6.6. Штатний розпис департаменту затверджує заступник міського голови з гуманітарних питань за погодженням з департаментом фінансової політики.

7. Відповідальність посадових осіб департаменту

7.1. Посадові особи департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи департаменту несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію департаменту проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Оновлено: 01.11.2023, 10:14