Департамент розвитку

Департамент утворений з метою впровадження політики виконавчих органів міської ради щодо організації заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій, впровадження сучасних інформаційних технологій у Львівській міській раді та підпорядкованих їй підприємствах і установах.

Департамент розвитку є уповноваженим органом ЛКП «Львівське конференц-бюро»

Графік роботи


Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-16:45
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00 

Управління, які входять до складу департаменту або перебувають у його підпорядкуванні


Повноваження


 1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
 2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
 3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
 4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
 5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
 6. Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва у м. Львові, сприяння створенню нових робочих місць у сфері культури, туризму, інновацій та технологій.
 7. Забезпечення реалізації принципів та засад сталого розвитку м. Львова через координацію діяльності підпорядкованих структурних підрозділів та комунальних підприємств з метою реалізації стратегії розвитку м. Львова.
 8. Розробка та реалізація стратегії та завдань, визначених міською радою, виконавчим комітетом та Львівським міським головою, з метою створення належних умов життя та праці у м. Львові.
 9. Залучення, організація та проведення масштабних культурних, спортивних і туристичних подій.
 10. Розробка концепцій ревіталізації, регенерації та благоустрою відкритих і закритих громадських просторів, вулиць, парків та постіндустріальних зон на засадах партисипативності.
 11. Залучення мешканців та фахових кіл до оновлення громадського простору м. Львова у форматі відкритих обговорень проектів.
 12. Розробка та впровадження стратегії розвитку культури у м. Львові, концепції та стратегії розвитку установ культури, створення на їх базі креативних просторів.
 13. Координація розробки концепції просторового розвитку м. Львова для забезпечення впровадження принципів сталого розвитку в оновленні простору м. Львова.
 14. Розробка галузевих стратегій та концепцій на підставі концепції просторового розвитку м. Львова у співпраці з відповідними структурними підрозділами міської ради, а також профільними громадськими організаціями, науково-освітніми інституціями, діловими спільнотами.
 15. Підтримка та супровід громадських ініціатив щодо розвитку відкритих і закритих громадських просторів м. Львова.
 16. Застосування механізмів неформального планування до оновлення простору м. Львова. Організація конкурсів, воркшопів та інших заходів, скерованих на розширення відкритої участі мешканців і фахових кіл в оновленні міського простору та розвитку установ культури.
 17. Організація навчань і семінарів з урбаністики та сталого розвитку для працівників Львівської міської ради, мешканців, фахових середовищ, залучених до оновлення міського простору.
 18. Забезпечення зовнішньоекономічних відносин м. Львова, сприяння залученню інвестицій, необхідних для організації та проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією культурних, спортивних, економічних і туристичних проектів та подій.
 19. Координація діяльності структурних підрозділів міської ради, бюджетних установ, комунальних закладів міста щодо забезпечення сумісності та інтеграції впроваджених інформаційних систем та систем, які планується впровадити.
 20. Організація взаємодії з державними органами влади у питаннях забезпечення безпеки організаторів та учасників заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією культурних, спортивних проектів та туристичних подій у м. Львові.
 21. Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання прав і законних інтересів організаторів заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією культурних, спортивних проектів та туристичних подій, вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання.
 22. Організація та проведення змін у структурі культурної та туристичної інфраструктури м. Львова, реалізація міської інвестиційної та інноваційної політики, здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення ринкової інфраструктури туризму.
 23. Реалізація політики виконавчих органів міської ради щодо організації заходів, пов’язаних з проведенням культурних, спортивних проектів та туристичних подій у м. Львові.
 24. Забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності, залученими для проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією культурних, спортивних проектів та туристичних подій, в інтересах громади м. Львова.
 25. Сприяння у реалізації політики виконавчих органів міської ради щодо функціонування об’єктів громадського харчування, побутового і торговельного обслуговування, медичного обслуговування, транспорту та зв’язку, пов’язаної з підготовкою та проведенням культурних, спортивних проектів та туристичних подій у м. Львові.
 26. Виконання на підставі рішень виконавчого комітету функцій замовника будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів інфраструктури для проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією культурних, спортивних проектів та туристичних подій у м. Львові.
 27. Розробка та реалізація програм розвитку індустрії гостинності у м. Львові.
 28. Координація дій суб’єктів туристичної діяльності, громадських організацій з питань розвитку туризму, створення туристичної інфраструктури.
 29. Розробка та реалізація заходів для стимулювання суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання туристичних послуг.
 30. Забезпечення ефективного впровадження і функціонування інструментів електронного урядування, електронної демократії та інновацій.
 31. Впровадження елементів електронного урядування для забезпечення максимально простого та доступного спілкування громадян з органами місцевого самоврядування, юридичними особами, громадськими організаціями та створення механізмів надання послуг громадянам та організаціям у режимі реального часу.
 32. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (у тому числі за дотриманням правил охорони праці, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій, розгляд проектів їх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку.
 33. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств, контроль за їх виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованих комунальних підприємств та визначення подальшої стратегії їх розвитку.
 34. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторисів видатків підпорядкованих виконавчих органів (управлінь, відділів) у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури виконавчого органу.
 35. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування департаменту, підприємств, установ та організацій, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою і виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні департаменту, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних і трудових ресурсів.
 36. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
 37. Призначення керівників підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні департаменту розвитку, укладення контрактів з їх керівниками за попереднім погодженням Львівського міського голови.
 38. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств, установ та організацій і подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста.
 39. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані департаменту розвитку підприємства, установи, організації, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств, установ та організацій. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій.
 40. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
 41. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
 42. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
 43. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.
 44. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями. Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях, підпорядкованих департаменту розвитку.
 45. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями.
 46. Забезпечення представництва інтересів департаменту в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
 47. Затвердження/погодження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих підприємств, установ та організацій.
 48. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, підготовка актів про списання основних засобів комунальних підприємств.
 49. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
 50. Виконання інших повноважень, покладених на департамент відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

Положення


1. Загальні положення

1.1. Департамент розвитку Львівської міської ради (надалі – департамент) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.

1.2. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові та підпорядкованим заступнику міського голови з питань розвитку.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.

1.4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

1.5. Повне найменування департаменту: департамент розвитку Львівської міської ради.

1.6. Юридична адреса департаменту: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями департаменту є:

2.1.1. Розробка та реалізація засад і концепцій просторового розвитку м. Львова для забезпечення впровадження принципів сталого розвитку та оновлення простору м. Львова.

2.1.2. Розробка та впровадження стратегії розвитку культури у м. Львові, концепції та стратегії розвитку установ культури, створення на їх базі креативних просторів.

2.1.3. Забезпечення ефективного впровадження і функціонування інструментів електронного урядування, електронної демократії та інновацій.

2.1.4. Реалізація міської інвестиційної та інноваційної політики, необхідної для організації та проведення культурних, спортивних і туристичних проектів та подій.

2.1.5. Розробка та реалізація програм розвитку індустрії гостинності у м. Львові.

2.1.6. Підготовка та проведення культурних, спортивних, економічних і туристичних подій.

3. Структура та організація роботи

3.1. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням заступника міського голови з питань розвитку у порядку, визначеному законодавством.

Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з питань розвитку, йому підконтрольний та підзвітний.

3.2. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

3.2.1. Управління інформаційних технологій.

3.3. У підпорядкуванні департаменту перебувають такі виконавчі органи:

3.3.1. Управління туризму.

3.3.2. Управління культури.

3.4. Структурні підрозділи департаменту очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови. Начальники підпорядкованих департаменту управлінь та відділів, які мають статус юридичної особи, призначають на посади та звільняють з посад начальників структурних підрозділів цих управлінь та відділів (відділів, секторів) (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженням Львівського міського голови.

3.5. Директор департаменту має одного заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Заступник директора департаменту виконує функції та здійснює повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених директором департаменту.

Інших працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.

3.6. Департамент видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

3.7. Директор департаменту:

3.7.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом та заступником міського голови з питань розвитку за виконання покладених на департамент завдань.

3.7.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів департаменту.

3.7.3. У процесі реалізації завдань та функцій департаменту забезпечує взаємодію департаменту з іншими виконавчими органами міської ради.

3.7.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.

3.7.5. Підписує видані у межах компетенції департаменту накази, організовує перевірку їх виконання.

3.7.6. Призначає та звільняє з посад працівників департаменту, організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад у департаменті, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), службових відряджень працівникам департаменту, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).

3.7.7. Для заступника директора департаменту визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).

3.7.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників (окрім підпорядкованих структурних підрозділів, які мають статус юридичної особи) вирішує питання преміювання, надбавок, доплат, присвоєння рангів, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).

3.7.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови та цим Положенням.

4. Компетенція департаменту

4.1. До компетенції департаменту належать такі повноваження:

4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.

4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.

4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.

4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.

4.1.5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.

4.1.6. Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва у м. Львові, сприяння створенню нових робочих місць у сфері культури, туризму, інновацій та технологій.

4.1.7. Забезпечення реалізації принципів та засад сталого розвитку м. Львова через координацію діяльності підпорядкованих структурних підрозділів та комунальних підприємств з метою реалізації стратегії розвитку м. Львова.

4.1.8. Розробка та реалізація стратегії та завдань, визначених міською радою, виконавчим комітетом та Львівським міським головою, з метою створення належних умов життя та праці у м. Львові.

4.1.9. Залучення, організація та проведення масштабних культурних, спортивних і туристичних подій.

4.1.10. Розробка концепцій ревіталізації, регенерації та благоустрою відкритих і закритих громадських просторів, вулиць, парків та постіндустріальних зон на засадах партисипативності.

4.1.11. Залучення мешканців та фахових кіл до оновлення громадського простору м. Львова у форматі відкритих обговорень проектів.

4.1.12. Розробка та впровадження стратегії розвитку культури у м. Львові, концепції та стратегії розвитку установ культури, створення на їх базі креативних просторів.

4.1.13. Координація розробки концепції просторового розвитку м. Львова для забезпечення впровадження принципів сталого розвитку в оновленні простору м. Львова.

4.1.14. Розробка галузевих стратегій та концепцій на підставі концепції просторового розвитку м. Львова у співпраці з відповідними структурними підрозділами міської ради, а також профільними громадськими організаціями, науково-освітніми інституціями, діловими спільнотами.

4.1.15. Підтримка та супровід громадських ініціатив щодо розвитку відкритих і закритих громадських просторів м. Львова.

4.1.16. Застосування механізмів неформального планування до оновлення простору м. Львова. Організація конкурсів, воркшопів та інших заходів, скерованих на розширення відкритої участі мешканців і фахових кіл в оновленні міського простору та розвитку установ культури.

4.1.17. Організація навчань і семінарів з урбаністики та сталого розвитку для працівників Львівської міської ради, мешканців, фахових середовищ, залучених до оновлення міського простору.

4.1.18. Забезпечення зовнішньоекономічних відносин м. Львова, сприяння залученню інвестицій, необхідних для організації та проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією культурних, спортивних, економічних і туристичних проектів та подій.

4.1.19. Координація діяльності структурних підрозділів міської ради, бюджетних установ, комунальних закладів міста щодо забезпечення сумісності та інтеграції впроваджених інформаційних систем та систем, які планується впровадити.

4.1.20. Організація взаємодії з державними органами влади у питаннях забезпечення безпеки організаторів та учасників заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією культурних, спортивних проектів та туристичних подій у м. Львові.

4.1.21. Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання прав і законних інтересів організаторів заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією культурних, спортивних проектів та туристичних подій, вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання.

4.1.22. Організація та проведення змін у структурі культурної та туристичної інфраструктури м. Львова, реалізація міської інвестиційної та інноваційної політики, здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення ринкової інфраструктури туризму.

4.1.23. Реалізація політики виконавчих органів міської ради щодо організації заходів, пов’язаних з проведенням культурних, спортивних проектів та туристичних подій у м. Львові.

4.1.24. Забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності, залученими для проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією культурних, спортивних проектів та туристичних подій, в інтересах громади м. Львова.

4.1.25. Сприяння у реалізації політики виконавчих органів міської ради щодо функціонування об’єктів громадського харчування, побутового і торговельного обслуговування, медичного обслуговування, транспорту та зв’язку, пов’язаної з підготовкою та проведенням культурних, спортивних проектів та туристичних подій у м. Львові.

4.1.26. Виконання на підставі рішень виконавчого комітету функцій замовника будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів інфраструктури для проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією культурних, спортивних проектів та туристичних подій у м. Львові.

4.1.27. Розробка та реалізація програм розвитку індустрії гостинності у м. Львові.

4.1.28. Координація дій суб’єктів туристичної діяльності, громадських організацій з питань розвитку туризму, створення туристичної інфраструктури.

4.1.29. Розробка та реалізація заходів для стимулювання суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання туристичних послуг.

4.1.30. Забезпечення ефективного впровадження і функціонування інструментів електронного урядування, електронної демократії та інновацій.

4.1.31. Впровадження елементів електронного урядування для забезпечення максимально простого та доступного спілкування громадян з органами місцевого самоврядування, юридичними особами, громадськими організаціями та створення механізмів надання послуг громадянам та організаціям у режимі реального часу.

4.1.32. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (у тому числі за дотриманням правил охорони праці, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій, розгляд проектів їх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку.

4.1.33. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств, контроль за їх виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованих комунальних підприємств та визначення подальшої стратегії їх розвитку.

4.1.34. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторисів видатків підпорядкованих виконавчих органів (управлінь, відділів) у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури виконавчого органу.

4.1.35. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування департаменту, підприємств, установ та організацій, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою і виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні департаменту, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних і трудових ресурсів.

4.1.36. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.

4.1.37. Призначення керівників підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні департаменту розвитку, укладення контрактів з їх керівниками за попереднім погодженням Львівського міського голови.

4.1.38. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств, установ та організацій і подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста.

4.1.39. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані департаменту розвитку підприємства, установи, організації, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств, установ та організацій. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій.

4.1.40. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.

4.1.41. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.

4.1.42. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.1.43. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.

4.1.44. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями. Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях, підпорядкованих департаменту розвитку.

4.1.45. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями.

4.1.46. Забезпечення представництва інтересів департаменту в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.

4.1.47. Затвердження/погодження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих підприємств, установ та організацій.

4.1.48. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, підготовка актів про списання основних засобів комунальних підприємств.

4.1.49. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.

4.1.50. Виконання інших повноважень, покладених на департамент відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

5. Права департаменту

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, департамент має право:

5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.

5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.

5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.

5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить департамент відповідно до покладених на нього завдань.

5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

5.1.9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.

5.1.11. Брати участь у роботі комісій та робочих груп, утворених актами міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

5.1.12. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності департаменту

6.1. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.

6.2. Кошторис департаменту затверджує заступник міського голови з питань розвитку за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.

6.3. Працівники департаменту є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими актами законодавства України.

6.4. Граничну чисельність працівників департаменту встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.

6.5. Структуру департаменту затверджує виконавчий комітет.

6.6. Штатний розпис департаменту затверджує заступник міського голови з питань розвитку за погодженням з департаментом фінансової політики.

7. Відповідальність посадових осіб департаменту

7.1. Посадові особи департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи департаменту несуть відповідальність згідно з законодавством України.

7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію департаменту проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.“.


Оновлено: 26.11.2021, 14:45