Цікаві сторінки з життя давнього Львова

17 червня 1497 р.

17 червня 1497 р. – Ян Ольбрахт надає у власність львівським райцям королівську вагу до часу, поки Кафа, Кілія і Білгород не перейдуть знову в руки християн

...Беручи до уваги вірність і добрі заслуги теперішніх славних райців нашого міста Львова, котрі нам служать, завжди нам віддані, і сприятливе для нашої державипіклування і турботу виявляють при відбудові та укріпленні того згаданого міста; і бажаючи за таке виявлення турботи, повернути більш щедро, стільки, наскільки нашою щедрістю обновляться, зміцняться і втішаться, нашу вагу у згаданому місті дали, подарували і передали та даємо, даруємо і передаємо за посередництвом змісту даної грамоти для тих райців, що є на той час, згадану вагу за звичаєм і правилом, які тепер вага має, з усім правом, володінням і власністю, а також чиншами, прибутками, доходами та всіма іншими належностями, як їм буде бачитися, для будь-якого тримання, володіння, користування, мирного і спокійного, вічного часами керування. І з умовою, що після того, як за Божим сприянням Кафа, Килія і Білгород повернуться до підданства і влади християн; відтоді ці райці зі згаданої ваги відповідно до рахунку річного чиншу 20 гривень грошей монети і рахунку, що є в обігу у нашому королівстві, у кожній гривні 48 грошів нараховується, кожного року нам і нашим спадкоємцям дати і сплатити будуть зобов’язані...