Ви тут: 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Львова на 2014-2016 роки

Законодавчим підгрунтям розроблення Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Львова на 2014-2016 роки (надалі –  Програма) є Конституція України, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України“, постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання державного бюджету“.

Метою Програми є створення умов для забезпечення сталого розвитку міста, підвищення ефективності використання його внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, якості життя населення, розв'язання соціально-економічних проблем.

Виходячи з оцінки ресурсного потенціалу міста, його конкурентних переваг, проблем і зовнішніх викликів, Програма формулює стратегічні пріоритети розвитку м. Львова на найближчі три роки, визначає шляхи і механізми їх реалізації.

При розробці цієї Програми застосовано новий підхід, який дозволить досягти чіткого зв’язку між стратегічними пріоритетами, цілями і завданнями, які необхідно запровадити для досягнення мети. В основу для визначення цілей та завдань Програми покладено Комплексну стратегію розвитку Львова до 2025 року, затверджену ухвалою міської ради від 20.10.2011 № 861, генеральний план міста, Стратегію підвищення конкурентоспроможності міста Львова до 2015 року, Стратегію міського транспортного руху в місті Львові до 2030 року, Концепцію регенерації та реставрації історичної забудови м. Львова, галузеві міські програми. Програма формулює конкретні цілі, яких необхідно досягти, і завдання, що необхідно виконати протягом 3-х років періоду реалізації Програми для досягнення визначених Комплексною стратегією розвитку Львова до 2025 року.

Програма

Виконання 1-ше півріччя 2014 року