Департамент житлового господарства та інфраструктури

Основним в діяльності департаменту житлового господарства та інфраструктури є планування та організація роботи щодо покращання основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури.

Графік роботи


Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-16:45
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 341

Інформація про діяльність


 1. Участь у формуванні та реалізації єдиної політики Львівського міського голови, міської ради та її виконавчих органів у житлово-комунальному господарстві міста і розробка механізмів реалізації прийнятих ними рішень.
 2. Підготовка та подання на розгляд виконавчого комітету і затвердження міською радою програм комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста.
 3. Координація діяльності підприємств всіх форм власності, що обслуговують житловий фонд, надають житлово-комунальні послуги, міських комунальних підприємств, що перебувають у підпорядкуванні департаменту, та заслуховування звітів їх керівників.
 4. Організація роботи щодо поліпшення основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури, зокрема:
  1. Рівня якості надання житлово-комунальних послуг.
  2. Рівня забезпеченості громадського транспорту.
  3. Стану доріг.
  4. Стану благоустрою.
  5. Стану зовнішнього освітлення.
  6. Рівня телекомунікаційних послуг.
  7. Стану паркування автотранспорту.
 5. Розгляд та вирішення питань про передачу (приватизацію) об’єктів житлового фонду, які перебувають у комунальній власності м. Львова, у приватну власність громадян, реприватизацію житла, забезпечення видачі свідоцтв про право власності на нерухоме майно.
 6. Проведення загальної політики м. Львова з питань збирання, транспортування, утилізації та захоронення побутових відходів; розробка пропозицій та подання на затвердження у встановленому порядку норми їх накопичення; здійснення оперативного контролю за роботою підприємств, що надають послуги з вивезення твердих побутових відходів; залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, до участі в будівництві, реконструкції об’єктів системи поводження з побутовими відходами.
 7. Проведення загальної політики м. Львова з питань, пов’язаних з утриманням тварин, зменшенням чисельності безпритульних тварин на основі гуманного та відповідального ставлення до них.
 8. Погодження та подання міській раді на затвердження програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту у м. Львові.
 9. Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, яка утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, вирішення питань про чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання, зокрема щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов.
 10. Погодження пропозицій щодо поточних і перспективних програм капітального будівництва, складання переліків будов, титульних списків будов та проектно-розвідувальних робіт і подання їх на затвердження у встановленому порядку.
 11. Координація роботи з приймання-передачі об'єктів відомчого житлового фонду, гуртожитків у комунальну власність м. Львова.
 12. Сприяння створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті.
 13. Співпраця з громадськими організаціями, міжнародними організаціями та інвесторами щодо інформаційних кампаній для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
 14. Затвердження актів приймання-передачі багатоквартирних будинків в управління об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам та актів передачі технічної документації співвласникам багатоквартирних будинків, які перейшли на самостійне обслуговування.
 15. Зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку з питань визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміни умов договору з управителем, обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням, зберігання актів списання з балансу багатоквартирних будинків.
 16. Перевірка та подання на розгляд виконавчого комітету тарифів на комунальні і транспортні послуги, які надаються мешканцям міста підприємствами, підпорядкованими департаменту, та іншими підприємствами, контроль за їх дотриманням.
 17. Забезпечення роботи міжвідомчої комісії при виконавчому комітеті, підготовка наказів щодо затвердження висновків міжвідомчої комісії: про технічну можливість переобладнання нежитлових приміщень під житлові; про визначення технічного стану конструкцій даху та будинків (квартир), віднесення їх до категорії аварійних, що загрожують обвалом, визнання такими, що виведені з аварійного стану; непридатність для проживання житлових будинків та окремих квартир.
 18. Подання необхідних матеріалів на розгляд громадської комісії з житлових питань при виконкомі.
 19. Розгляд та вирішення питань про надання дозволів громадянам, організаціям на використання власних квартир як нежитлових; виключення з житлового фонду житлових приміщень та переведення їх у нежитловий фонд, надання статусу службового для житлових приміщень; надання дозволу громадянам на використання власних квартир як нежитлових; зміна статусу об'єктів (приміщень) житлового фонду.
 20. Розгляд та вирішення питань щодо закріплення службового житла, виведення службових приміщень з обліку службових.
 21. Затвердження розрахунків розподілу квартир у житлових будинках, замовниками яких виступають підприємства, установи, організації незалежно від форм власності.
 22. Погодження передачі житла між підприємствами, установами, організаціями при підтвердженні правових та фінансових підстав, оформлення актів приймання-передачі житла.
 23. Залучення проектних та підрядних організацій до виконання протиаварійних непередбачуваних ремонтних робіт у житловому фонді міста.
 24. Виконання на підставі рішень виконавчого комітету функцій замовника будівництва, ремонту і реконструкції житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового та іншого призначення.
 25. Залучення технічного нагляду за проведенням робіт з будівництва, капітального ремонту і реконструкції житлового фонду, об'єктів інженерного господарства та інфраструктури міста.
 26. Виконання функцій замовника робіт з виготовлення проектно-технічної документації на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт об'єктів житлового господарства та інфраструктури міста.
 27. Погодження заходів щодо поліпшення водопостачання, водовідведення, очищення стічних вод, здійснення контролю за якістю питної води.
 28. Погодження залучень на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у будівництві, реконструкції об'єктів інженерного забезпечення.
 29. Перевірка та подання розрахунків і матеріалів на розгляд виконавчого комітету для встановлення норм втрат води у системах подачі та її розподілу, встановлення лімітів споживання води для всіх груп споживачів. Прийняття рішень про затвердження лімітів споживання води для всіх груп споживачів.
 30. Залучення на договірних основах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у розвитку і реконструкції об'єктів інженерного господарства, житлового та транспортного обслуговування інфраструктури міста.
 31. Розгляд пропозицій щодо вдосконалення транспортної інфраструктури м. Львова, мереж транспорту, у тому числі таксомоторих перевезень.
 32. Затвердження відкриття та закриття міських автобусних маршрутів загального користування з одночасним внесенням змін до реєстру маршрутів.
 33. Затвердження міських автобусних маршрутів, міських стоянок таксі і графіків руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань щодо транзитного пасажирського транспорту.
 34. Погодження внесення змін постійного характеру до міських автобусних маршрутів (продовження, скорочення, зміна шляху проходження між зупинками), введення або вилучення зупинок у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 35. Прийняття рішення про припинення перевезень у випадках визначених законодавством України
 36. Погодження організації мережі таксомоторних стоянок.
 37. Проведення конкурсів з визначення операторів паркування автотранспорту; надання дозволів на організацію автостоянок.
 38. Погодження призначення керівників відділів житлового та комунального господарства районних адміністрацій і директорів комунальних підприємств, що підпорядковуються департаменту.
 39. Формування списків кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за кошти міського бюджету м. Львова та підготовка рішень на розгляд виконавчого комітету про затвердження цих списків.
 40. Придбання квартир для пільгових категорій черговиків у встановленому порядку
 41. Організація у встановленому порядку навчання особового складу комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій.
 42. Розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб.
 43. Визначення збитків, заподіяних об’єктам комунальної форми власності і майну громадян внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів.
 44. Організація та здійснення організаційно-технічних заходів щодо підвищення стійкості об’єктів життєзабезпечення комунальної власності, проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на цих об’єктах.
 45. Організація підвезення (подачі) питної та технічної води у зони, у яких здійснюються заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

Оновлено: 22.02.2021, 18:08