Основним в діяльності департаменту житлового господарства та інфраструктури є планування та організація роботи щодо покращання основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури.

Графік роботи


Понеділок08:00-17:00Четвер08:00-17:00
Вівторок08:00-17:00П'ятницязгідно графіка-календаря
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 12:45

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 422

Повноваження


 1. Участь у формуванні та реалізації єдиної політики Львівського міського голови, міської ради та її виконавчих органів у житлово-комунальному господарстві міста і розробка механізмів реалізації прийнятих ними рішень.
 2. Підготовка та подання на розгляд виконавчого комітету і затвердження міською радою програм комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста.
 3. Координація діяльності підприємств всіх форм власності, що обслуговують житловий фонд, надають житлово-комунальні послуги, міських комунальних підприємств, що перебувають у підпорядкуванні департаменту, та заслуховування звітів їх керівників.
 4. Організація роботи щодо поліпшення основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури, зокрема:
  1. Рівня якості надання житлово-комунальних послуг.
  2. Рівня забезпеченості громадського транспорту.
  3. Стану доріг.
  4. Стану благоустрою.
  5. Стану зовнішнього освітлення.
  6. Рівня телекомунікаційних послуг.
  7. Стану паркування автотранспорту.
 5. Розгляд та вирішення питань про передачу (приватизацію) об’єктів житлового фонду, які перебувають у комунальній власності м. Львова, у приватну власність громадян, реприватизацію житла, забезпечення видачі свідоцтв про право власності на нерухоме майно.
 6. Проведення загальної політики м. Львова з питань збирання, транспортування, утилізації та захоронення побутових відходів; розробка пропозицій та подання на затвердження у встановленому порядку норми їх накопичення; здійснення оперативного контролю за роботою підприємств, що надають послуги з вивезення твердих побутових відходів; залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, до участі в будівництві, реконструкції об’єктів системи поводження з побутовими відходами.
 7. Проведення загальної політики м. Львова з питань, пов’язаних з утриманням тварин, зменшенням чисельності безпритульних тварин на основі гуманного та відповідального ставлення до них.
 8. Погодження та подання міській раді на затвердження програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту у м. Львові.
 9. Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, яка утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, вирішення питань про чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання, зокрема щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов.
 10. Погодження пропозицій щодо поточних і перспективних програм капітального будівництва, складання переліків будов, титульних списків будов та проектно-розвідувальних робіт і подання їх на затвердження у встановленому порядку.
 11. Координація роботи з приймання-передачі об'єктів відомчого житлового фонду, гуртожитків у комунальну власність м. Львова.
 12. Сприяння створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті.
 13. Співпраця з громадськими організаціями, міжнародними організаціями та інвесторами щодо інформаційних кампаній для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
 14. Затвердження актів приймання-передачі багатоквартирних будинків в управління об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам та актів передачі технічної документації співвласникам багатоквартирних будинків, які перейшли на самостійне обслуговування.
 15. Зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку з питань визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміни умов договору з управителем, обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням, зберігання актів списання з балансу багатоквартирних будинків.
 16. Перевірка та подання на розгляд виконавчого комітету тарифів на комунальні і транспортні послуги, які надаються мешканцям міста підприємствами, підпорядкованими департаменту, та іншими підприємствами, контроль за їх дотриманням.
 17. Забезпечення роботи міжвідомчої комісії при виконавчому комітеті, підготовка наказів щодо затвердження висновків міжвідомчої комісії: про технічну можливість переобладнання нежитлових приміщень під житлові; про визначення технічного стану конструкцій даху та будинків (квартир), віднесення їх до категорії аварійних, що загрожують обвалом, визнання такими, що виведені з аварійного стану; непридатність для проживання житлових будинків та окремих квартир.
 18. Подання необхідних матеріалів на розгляд громадської комісії з житлових питань при виконкомі.
 19. Розгляд та вирішення питань про надання дозволів громадянам, організаціям на використання власних квартир як нежитлових; виключення з житлового фонду житлових приміщень та переведення їх у нежитловий фонд, надання статусу службового для житлових приміщень; надання дозволу громадянам на використання власних квартир як нежитлових; зміна статусу об'єктів (приміщень) житлового фонду.
 20. Розгляд та вирішення питань щодо закріплення службового житла, виведення службових приміщень з обліку службових.
 21. Затвердження розрахунків розподілу квартир у житлових будинках, замовниками яких виступають підприємства, установи, організації незалежно від форм власності.
 22. Погодження передачі житла між підприємствами, установами, організаціями при підтвердженні правових та фінансових підстав, оформлення актів приймання-передачі житла.
 23. Залучення проектних та підрядних організацій до виконання протиаварійних непередбачуваних ремонтних робіт у житловому фонді міста.
 24. Виконання на підставі рішень виконавчого комітету функцій замовника будівництва, ремонту і реконструкції житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового та іншого призначення.
 25. Залучення технічного нагляду за проведенням робіт з будівництва, капітального ремонту і реконструкції житлового фонду, об'єктів інженерного господарства та інфраструктури міста.
 26. Виконання функцій замовника робіт з виготовлення проектно-технічної документації на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт об'єктів житлового господарства та інфраструктури міста.
 27. Погодження заходів щодо поліпшення водопостачання, водовідведення, очищення стічних вод, здійснення контролю за якістю питної води.
 28. Погодження залучень на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у будівництві, реконструкції об'єктів інженерного забезпечення.
 29. Перевірка та подання розрахунків і матеріалів на розгляд виконавчого комітету для встановлення норм втрат води у системах подачі та її розподілу, встановлення лімітів споживання води для всіх груп споживачів. Прийняття рішень про затвердження лімітів споживання води для всіх груп споживачів.
 30. Залучення на договірних основах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у розвитку і реконструкції об'єктів інженерного господарства, житлового та транспортного обслуговування інфраструктури міста.
 31. Розгляд пропозицій щодо вдосконалення транспортної інфраструктури м. Львова, мереж транспорту, у тому числі таксомоторих перевезень.
 32. Затвердження відкриття та закриття міських автобусних маршрутів загального користування з одночасним внесенням змін до реєстру маршрутів.
 33. Затвердження міських автобусних маршрутів, міських стоянок таксі і графіків руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань щодо транзитного пасажирського транспорту.
 34. Погодження внесення змін постійного характеру до міських автобусних маршрутів (продовження, скорочення, зміна шляху проходження між зупинками), введення або вилучення зупинок у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 35. Прийняття рішення про припинення перевезень у випадках визначених законодавством України
 36. Погодження організації мережі таксомоторних стоянок.
 37. Проведення конкурсів з визначення операторів паркування автотранспорту; надання дозволів на організацію автостоянок.
 38. Погодження призначення керівників відділів житлового та комунального господарства районних адміністрацій і директорів комунальних підприємств, що підпорядковуються департаменту.
 39. Формування списків кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за кошти міського бюджету м. Львова та підготовка рішень на розгляд виконавчого комітету про затвердження цих списків.
 40. Придбання квартир для пільгових категорій черговиків у встановленому порядку
 41. Організація у встановленому порядку навчання особового складу комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій.
 42. Розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб.
 43. Визначення збитків, заподіяних об’єктам комунальної форми власності і майну громадян внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів.
 44. Організація та здійснення організаційно-технічних заходів щодо підвищення стійкості об’єктів життєзабезпечення комунальної власності, проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на цих об’єктах.
 45. Організація підвезення (подачі) питної та технічної води у зони, у яких здійснюються заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

Основні завдання


 1. Забезпечення підготовки та реалізації програм капітального будівництва, ремонту, інженерного забезпечення, розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту у м. Львові.
 2. Розгляд та вирішення питань щодо зміни функціонального призначення приміщень, надання статусу службового житла, забезпечення ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та ведення переліку підприємств, установ та організацій, яким надано дозвіл вести квартирний облік, а також інших питань у сфері житлового господарства.
 3. Надання організаційної підтримки створенню ОСББ.
 4. Вирішення питань про відкриття та закриття автобусних маршрутів загального користування, забезпечення вдосконалення мережі зон паркування автотранспорту.
 5. Забезпечення належного стану вуличного освітлення та зовнішніх електромереж, інженерних об’єктів, а також благоустрою у м. Львові.

Програми


 • Реалізація Програми Львівської ОДА енергозбереження для бюджетних установ і населення
 • Програма ремонту покрівель житлових будинків, що є у власності територіальної громади м. Львова на період 2005-2009 рр.
 • Програма ремонту балконів житлових будинків, що є у власності територіальної громади м. Львова на період 2005-2009 рр.

Проекти


 • Проект Програми сприяння створення та забезпечення функціонування ОСББ у м. Львові на 2009 — 2012 р.р.
 • Проект Програми енергозбереження та енергоефективності м. Львова.
 • Проект Програми технічної експертизи, модерназції, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках на період 2009-2013 р.р.
 • Проект Програми реформування і розвитку житлово- комунального господарства на 2009-2014 р.р.

Положення


Загальні положення

 1. Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (надалі – департамент) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим першому заступнику міського голови.
 3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
 4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 5. Повне найменування департаменту: департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.
 6. Юридична адреса департаменту: 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1.

Структура та організація роботи

 1. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням першого заступника міського голови у порядку, визначеному законодавством. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований першому заступнику міського голови, йому підконтрольний та підзвітний.
 2. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:
  1. Апарат департаменту:
   1. Відділ бухгалтерського обліку, звітності та фінансування.
   2. Відділ економіки, планування, ціноутворення та житлової політики
   3. Відділ супроводу ОСББ, ресурсний центр для розвитку ОСББ.
  2. Управління житлового господарства.
  3. Управління інженерного господарства. У підпорядкуванні департаменту перебуває управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.
 3. Апарат департаменту, управління житлового господарства, управління інженерного господарства є структурними підрозділами департаменту без права юридичної особи і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні директора департаменту.
 4. Структурні підрозділи департаменту (управління, відділи, сектори) очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови. Начальники підпорядкованих департаменту управлінь, які мають статус юридичної особи, призначають на посади та звільняють з посад начальників структурних підрозділів цих управлінь та відділів (відділів, секторів), інших працівників (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови.
 5. Директор департаменту має трьох заступників, яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством. Заступники директора департаменту виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених директором департаменту. Інших працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.
 6. Департамент видає накази у межах повноважень.
 7. Директор департаменту:
  1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом та першим заступником міського голови за виконання покладених на департамент завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів департаменту.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій департаменту забезпечує взаємодію департаменту з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.
  5. Підписує видані у межах компетенції департаменту накази, організовує перевірку їх виконання.
  6. Призначає та звільняє з посад працівників департаменту, організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад у департаменті, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), службових відряджень працівникам департаменту, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
  7. Для заступників директора департаменту визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників (крім підпорядкованих структурних підрозділів, які мають статус юридичної особи) вирішує питання преміювання, надбавок, доплат, присвоєння рангів, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови та цим Положенням.

Компетенція департаменту

 1. До компетенції департаменту належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
  6. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (у тому числі за дотриманням правил технічної, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій, розгляд проектів їх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку.
  7. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств, контроль за їх виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованих комунальних підприємств та визначення подальшої стратегії їх розвитку.
  8. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису видатків підпорядкованих виконавчих органів (управлінь, відділів) у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури виконавчого органу.
  9. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування департаменту, підприємств, установ та організацій, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою і виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні департаменту, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних і трудових ресурсів.
  10. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
  11. Призначення керівників підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні департаменту, укладення контрактів з їх керівниками за попереднім погодженням Львівського міського голови.
  12. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств, установ та організацій і подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста.
  13. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані виконавчому органу підприємства, установи, організації, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств, установ та організацій. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій.
  14. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
  15. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
  16. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  17. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.
  18. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями. Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.
  19. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями.
  20. Забезпечення представництва інтересів департаменту в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
  21. Затвердження / погодження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих підприємств, установ та організацій уповноваженими виконавчими органами (затвердження за наявності у підпорядкуванні департаменту комунальних підприємств, установ та організацій здійснює виконавчий орган Львівської міської ради, який відповідно до ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради є уповноваженим органом комунального підприємства, установи, організації).
  22. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітнім платам, підготовка актів про списання основних засобів комунальних підприємств.
  23. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
  24. Участь у формуванні та реалізації єдиної політики Львівського міського голови, міської ради та її виконавчих органів у житлово-комунальному господарстві міста і розробка механізмів реалізації прийнятих ними рішень.
  25. Підготовка та подання на розгляд виконавчого комітету і затвердження міською радою програм комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста.
  26. Координація діяльності підприємств всіх форм власності, які обслуговують житловий фонд, надають житлово-комунальні послуги, міських комунальних підприємств, які перебувають у підпорядкуванні департаменту, та заслуховування звітів їх керівників.
  27. Організація роботи щодо поліпшення основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури, зокрема:
   1. Рівня якості надання житлово-комунальних послуг.
   2. Рівня забезпеченості громадського транспорту.
   3. Стану доріг.
   4. Стану благоустрою.
   5. Стану зовнішнього освітлення.
   6. Рівня телекомунікаційних послуг.
   7. Стану паркування автотранспорту.
  28. Розгляд та вирішення питань про передачу (приватизацію) об’єктів житлового фонду, які перебувають у комунальній власності м. Львова, у приватну власність громадян, реприватизацію житла, забезпечення видачі свідоцтв про право власності на нерухоме майно.
  29. Проведення загальної політики м. Львова з питань збирання, транспортування, утилізації та захоронення побутових відходів; розробка пропозицій та подання на затвердження у встановленому порядку норми їх накопичення; здійснення оперативного контролю за роботою підприємств, які надають послуги з вивезення твердих побутових відходів; залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, до участі у будівництві, реконструкції об’єктів системи поводження з побутовими відходами.
  30. Проведення загальної політики м. Львова з питань, пов’язаних з утриманням тварин, зменшенням чисельності безпритульних тварин на основі гуманного та відповідального ставлення до них.
  31. Погодження та подання міській раді на затвердження програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту у м. Львові.
  32. Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, яка утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, вирішення питань про чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання, зокрема щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов.
  33. Погодження пропозицій щодо поточних і перспективних програм капітального будівництва, складання переліків будов, титульних списків будов та проектно-розвідувальних робіт і подання їх на затвердження у встановленому порядку.
  34. Координація роботи з приймання-передачі об’єктів відомчого житлового фонду, гуртожитків у комунальну власність м. Львова.
  35. Сприяння створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті.
  36. Співпраця з громадськими організаціями, міжнародними організаціями та інвесторами щодо інформаційних кампаній для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
  37. Затвердження актів приймання-передачі багатоквартирних будинків в управління об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам та актів передачі технічної документації співвласникам багатоквартирних будинків, які перейшли на самостійне обслуговування.
  38. Зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку з питань визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміни умов договору з управителем, обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням, зберігання актів списання з балансу багатоквартирних будинків.
  39. Перевірка та подання на розгляд виконавчого комітету тарифів на комунальні і транспортні послуги, які надаються мешканцям міста підприємствами, підпорядкованими департаменту, та іншими підприємствами, контроль за їх дотриманням.
  40. Забезпечення роботи міжвідомчої комісії при виконавчому комітеті, підготовка наказів щодо затвердження висновків міжвідомчої комісії: про технічну можливість переобладнання нежитлових приміщень під житлові; про визначення технічного стану конструкцій даху та будинків (квартир), віднесення їх до категорії аварійних, які загрожують обвалом, визнання такими, що виведені з аварійного стану; непридатність для проживання житлових будинків та окремих квартир.
  41. Подання необхідних матеріалів на розгляд громадської комісії з житлових питань при виконкомі.
  42. Розгляд та вирішення питань про надання дозволів громадянам, організаціям на використання власних квартир як нежитлових; виключення з житлового фонду житлових приміщень та переведення їх у нежитловий фонд, надання статусу службового для житлових приміщень; надання дозволу громадянам на використання власних квартир як нежитлових; зміна статусу об’єктів (приміщень) житлового фонду.
  43. Розгляд та вирішення питань щодо закріплення службового житла, виведення службових приміщень з обліку службових.
  44. Затвердження розрахунків розподілу квартир у житлових будинках, замовниками яких виступають підприємства, установи, організації незалежно від форм власності.
  45. Погодження передачі житла між підприємствами, установами, організаціями при підтвердженні правових та фінансових підстав, оформлення актів приймання-передачі житла.
  46. Залучення проектних та підрядних організацій до виконання протиаварійних непередбачуваних ремонтних робіт у житловому фонді міста.
  47. Виконання на підставі рішень виконавчого комітету функцій замовника будівництва, ремонту і реконструкції житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового та іншого призначення.
  48. Залучення технічного нагляду за проведенням робіт з будівництва, капітального ремонту і реконструкції житлового фонду, об’єктів інженерного господарства та інфраструктури міста.
  49. Виконання функцій замовника робіт з виготовлення проектно-технічної документації на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт об’єктів житлового господарства та інфраструктури міста.
  50. Погодження заходів щодо поліпшення водопостачання, водовідведення, очищення стічних вод, здійснення контролю за якістю питної води.
  51. Погодження залучень на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у будівництві, реконструкції об’єктів інженерного забезпечення.
  52. Перевірка та подання розрахунків і матеріалів на розгляд виконавчого комітету для встановлення норм втрат води у системах подачі та її розподілу, встановлення лімітів споживання води для всіх груп споживачів. Прийняття рішень про затвердження лімітів споживання води для всіх груп споживачів.
  53. Залучення на договірних основах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у розвитку і реконструкції об’єктів інженерного господарства, житлового та транспортного обслуговування інфраструктури міста.
  54. Розгляд пропозицій щодо вдосконалення транспортної інфраструктури м. Львова, мереж транспорту, у тому числі таксомоторних перевезень.
  55. Затвердження відкриття та закриття міських автобусних маршрутів загального користування з одночасним внесенням змін до реєстру маршрутів.
  56. Затвердження міських автобусних маршрутів, міських стоянок таксі і графіків руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань щодо транзитного пасажирського транспорту.
  57. Погодження внесення змін постійного характеру до міських автобусних маршрутів (продовження, скорочення, зміна шляху проходження між зупинками), введення або вилучення зупинок у порядку, передбаченому законодавством України.
  58. Прийняття рішення про припинення перевезень у випадках визначених законодавством України
  59. Погодження організації мережі таксомоторних стоянок.
  60. Проведення конкурсів з визначення операторів паркування автотранспорту; надання дозволів на організацію автостоянок.
  61. Погодження призначення керівників відділів житлового та комунального господарства районних адміністрацій і директорів комунальних підприємств, які підпорядковуються департаменту.
  62. Формування списків кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за кошти міського бюджету м. Львова та підготовка рішень на розгляд виконавчого комітету про затвердження цих списків.
  63. Придбання квартир для пільгових категорій черговиків у встановленому порядку
  64. Організація у встановленому порядку навчання особового складу комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій.
  65. Розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб.
  66. Визначення збитків, заподіяних об’єктам комунальної форми власності і майну громадян внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів.
  67. Організація та здійснення організаційно-технічних заходів щодо підвищення стійкості об’єктів життєзабезпечення комунальної власності, проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на цих об’єктах.
  68. Організація підвезення (подачі) питної та технічної води у зони, у яких здійснюються заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
  69. Виконання інших повноважень, покладених на департамент відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

Права департаменту

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, департамент має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить департамент відповідно до покладених на нього обов’язків.
  8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
  9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
  10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  11. Брати участь у роботі комісій та робочих груп, утворених актами міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови
  12. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності департаменту

 1. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
 2. Кошторис департаменту затверджує перший заступник міського голови за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
 3. Працівники департаменту є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими актами законодавства України.
 4. Граничну чисельність працівників департаменту встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
 5. Структуру департаменту затверджує виконавчий комітет.
 6. Штатний розпис департаменту затверджує перший заступник міського голови за погодженням з департаментом фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб департаменту

 1. Посадові особи департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи департаменту несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію департаменту проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Оновлено: 11.01.2024, 14:09